Kommunikationer

 • Parken är belägen i Kemis och Torneås yttre skärgård, så under isfria tiden kommer man dit endast med båt.
 • Om vintern kommer man till de närliggande öarna med skidor eller snöskoter. Kemi - Torneå farled hindrar tillträde till de yttre öarna från Kemi-hållet. Dessa öar är tillgängliga från Torneå väster om farleden.
 • Karta över Bottenviken © Forststyrelsen 2004

Kartor

Elektroniska kartor

 

Övriga kartor

 • Terrängkarta S414 Veitsiluoto, 1:50 000. Kartor finns att köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket samt välförsedda bokhandlar.
 • Kustkort nr 59, Kemi-Torneå, 1:50 000. Kartan kan köpas i Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
 • Sjökortsserie G (Bottenviken), 1:50 000. Kartan kan köpas i Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
 • Allmänt sjökort 931, Torneå-Uleåborg, 1:100 000, 2004. Kartor kan köpas bl.a. från Karttakeskus.
 • Allmänt sjökort 958, Bottenviken, 1:250 000, 2004. Kartor kan köpas bl.a. från Karttakeskus.
 • Grundkarta/terrängkarta nr 2532: 03, 06, 2541: 01, 02, 04, 05, 1:20 000. Kartor kan köpas i Karttakeskus och Lantmäteriverket.
 • Terrängkartor 2541 Kemi och 2532 Ulkokrunni, 1:50 000. Kartor finns att köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket samt välförsedda bokhandlar.
 • GT utflyktskarta Norra Finland, 2016, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

Broschyr över utflyktsmål

Broschyr över Bottenvikens nationalpark

Broschyr över utflyktsmål (julkaisut.metsa.fi)

Self-guided Tour: "From the Bothnian Bay to the High Fells of Arctic Lapland"

 

Pdf-fil 570 kb (julkaisut.metsa.fi, på engelska)