Fotvandring Fågelskådning Besök sevärdheter och utsiktsplatser Vandring på naturstigar Skidning på underhållna skidspår Fiske Jakt Bär- och svampplockning

Vad kan man göra i Auttiköngäs?

Vandra längs markerade leder

 • På området går en ca 3,5 km lång naturstig, som är markerad i terrängen. Leden går i omväxlande terräng på bägge sidorna av älven Auttijoki. Längs leden kan man beundra Auttijoki, som slingrar fram i en ravindal, och de omgivande skogarna. Fastän leden huvudsakligen är lättframkomlig, höjs vandrarens kondition säkert lite i de brantaste uppförsbackarna.
 • Obs! Deler av strukturer har demonterats för de har varit i dåligt skick. Stigen är nu krävande men bra att gå. Se mer i Leder

Naturtorn på Könkäänvaara. Bild: Marko KunnariSkåda fåglar

 • Auttiköngäs lämpar sig bra för fågelskådning. Vid leden kan man få syn på arter som är typiska för gammal skog, t.ex. spillkråka och tretåig hackspett. Bergfink, rödstjärt och korsnäbbar häckar också på området. Med god tur kan du från utsiktstornet få syn på en kungsörn på jakt. Vissa år har den sällsynta arten forsärla påträffats vid vattenfallet.

Titta på sevärdheter och utsikter

 • Vid Auttiköngäs rand finns en utsiktsavsats med fin utsikt över den ståtliga forsen. Det är fina vyer från utsiktsplattformen vid forsens rand.

Bekanta sig med en naturstig

 • Det finns en ca 3,5 km lång naturstig på området som är markerad i terrängen. Skyltarna längs leden berättar om Auttiköngäs natur.

Göra skidturer i terrängen

 • Det finns inga preparerade skidspår på området. Man kan skida fritt.

Fiska

 • Man får fiska på området med Forststyrelsens spöfisketillstånd. Forsens nedre lopp är fredat under en 100 meter lång sträcka. De som fiskar bör ha erlagt förutom det lokala tillståndet också den nya fiskevårdsavgift (www.eralupa.fi). Tillstånden kan köpas från  Forststyrelsens webbutik (www.eräluvat.fi, på finska) och kundtjänst Pilke.
 • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi!

Jaga

 • Enligt lagen är det möjligt att jaga på området. Forststyrelsen önskar ändå, att det inte skulle jagas på området p.g.a. det flitiga rekreationsbruket.

Plocka bär och svamp

 • Med stöd av allemansrätten är det tillåtet att plocka bär och svamp på området. I den kuperade terrängen på området växer bl.a. blåbär och lingon.

Bekanta sig med flottningshistoria

 • På området finns det ännu i dag flottningsanläggningar som hänger ihop med flottningshistorian, t.ex. en damm och en flottningsränna i själva forsen. På området kan man också bekanta sig med Uittopirtti (en gammal flottarstuga), som idag är raststuga för friluftsfolk. I närheten av Uittopirtti har det byggts ett skjul för museiföremål, dit man har samlat intressanta föremål som har att göra med områdets flottnings- och skogsarbetarhistoria.

Fiskevårdsavgift

Bild: Forststyrelsen.

Fiskare (18‒64 år) - betala fiskevårdsavgiften (www.eraluvat.fi).