Tiilikkajärven kansallispuisto - Metsäkartano, 19 km

17.5.2019
Virvatulten polku välillä Tiilikkajärven kansallispuisto Pumpulikirkko poistuu käytöstä kesän 2019 aikana. Polun rakenteet ovat huonossa kunnossa ja ne poistetaan tämän vuoden aikana.

Sammakkotammen opastuspiste - Pankalammen laavu, 9 km

Reittiosuuden maasto on helppokulkuista.

Tiilikkajärven kansallispuistosta reitti lähtee Metsäkartanolle päin Sammakkotammen opastuspisteeltä, jonka luona on pysäköintialue, tulentekopaikka, kuivakäymälä ja ekopiste. Pienen Sammakkojärven jälkeen reitti seurailee aluksi Rautavaaran ja Valtimon välistä tietä (nro 5850) 1,3 km:n verran. Tieltä käännytään Honkakankaan opastustaululta Pirttisuontielle. Jo 200 metrin jälkeen tieltä käännytään vasemmalle ja reitti jatkuu suoraan itään päin Pumpulikirkon suuntaan.

Lehmisuo ja pumpulipilvet. Kuva: Katri Suhonen

Reitti vie hetkessä nuoren taimikon halki Löytynsuon-Maamonsuon laajan ja monipuolisen suoalueen reunamille. Avonaiset suomaisemat jatkuvat perä jälkeen reitin kulkiessa upealta suosaarekkeelta toiselle. Soiden välillä on lyhyitä kangasmaasto-osuuksia. Soista ensimmäisenä on Sopasensuo, jonka jälkeen on Pärnäsensuo. Virvatulten polulla kulkiessa on myös nähtävissä muun muassa suon ennallistamistoimia (www.metsa.fi). Aivan reitin varrella on täytetty ojia, mikä edistää suon palautumista luonnolliseen tilaansa.

Pankalammen laavun penkit voi nostaa ylös, jolloin laavun suojiin mahtuu tarvittaessa teltta. Kuva: Katri Suhonen

Täytetyn ojan jälkeen kuljetaan metsäautotietä 100 metriä pohjoisen suuntaan, jonka jälkeen reitti jatkuu oikealle itään päin suolle. Suon jälkeen reitti kulkee marjaisen taimikkokankaan läpi hienolle Lehmisuolle, jossa viimeistään kannattaa pysähtyä ihailemaan suonäkymiä. Lehmisuon laidalta on metsikön kautta lyhyt matka kohtaan, jossa reitti ylittää jälleen metsäautotien. Reitti siirtyy kulkemaan pääosin kangasmaastossa. Piskuinen Repolampi jää oikealle puolelle juuri ennen kuin saavutaan metsäautotielle, jota pitkin kuljetaan noin 500 metriä oikealle itään päin. Sitten reitiltä on 300 metrin pistopolku Pankalammen laavulle, jossa on tulentekopaikka ja kuivakäymälä. Laavun luona voi myös telttailla. Laavun sisälle mahtuu pieni telttakin, mutta muista aina ottaa huomioon myös muut retkeilijät. Laavun hoidosta vastaa Rautavaaran kunta.

Pankalammen laavu - Yrttilammen tulentekopaikka, 6 km

Reittiosuuden maasto on vaikeakulkuista korkeusvaihteluiden sekä louhikoiden ja juurakoiden vuoksi.

Kontortamänty. Kuva: Katri SuhonenPankalammen laavulta on 300 metrin pistopolku Virvatulten polulle. Reitin varrella on melkein välittömästi nähtävissä kaulattuja puita. Tarkoituksena on tehdä lahopuuta istutetuista kontortamännyistä, jotka eivät kuulu perinteiseen pohjoissavolaiseen maisemaan. Tältä ennallistamispaikalta on lyhyt matka Pumpulikirkon luonnonsuojelualueen rajamerkille, jonka luona on Pumpulilammen opastustaulu. Pumpulilammelta on 700 metriä Pumpulikirkolle. Reitti kumpuilee kiehtovissa vanhan metsän maisemissa.

Luonnonsuojelualueen tunnetuin nähtävyys on Pumpulikirkko, joka on suuri hiidenkirnu. Se sijaitsee reitin puolessa välissä, sillä Tiilikkajärveltä on Pumpulikirkolle matkaa 10 km ja Metsäkartanolta 9 km. Hiidenkirnun juurella murroslaaksossa pulppuilee iloisesti Konttipuro. Murroslaakso muotoutui miljoonia vuosia ennen viimeisintä jääkautta maakuoren liikkuessa. Hiidenkirnu syntyi jääkauden lopulla noin 10 000 vuotta sitten jäätikön sulamisvesien kuohuessa. Virtaukset pyörittivät isojakin kivenlohkareita, jotka koversivat hiidenkirnun vuosisatojen kuluessa. Pumpulikirkon seinämä kului puhki ja nyt on nähtävissä ainutlaatuinen läpileikkaus hiidenkirnusta.

Rotkolaakson rinteitä peittävät kauniit vanhat kuusikot. Rotkon pohja jyrkkine kohtineen ja kivikkoineen on vaikeakulkuinen. Pumpulikirkon rotkolaakson jälkeen reitti vie tiheän kuusikon kautta ennallistetun (www.metsa.fi) Silvonsuon vieritse. Tämä on hyvä paikka tutustua lähemmin ennallistamiseen, sillä suon luota on 200 metrin pistopolku poltetulle metsäkankaalle.

Silvonsuon luota reitti jatkuu metsän siimekseen, jossa on seuraavaksi pieni silta. Maisema rehevöityy saniaisviidakoksi ja reitti alkaa seurailla Konttipuroa. Idyllinen puro johdattelee pieneen kanjoniin, jota reunustavat kallioseinämät paksuine sammalmattoineen. Kanjonissa on useita pikkusiltoja mutkittelevan puron ylitykseen. Maasto on erittäin vaikeakulkuista, mutta onkin mukava edetä hitaasti ihaillen puron juoksua kanjonin suojassa. Maisemat ovat vaivanarvoisia! Aivan kanjonin lopussa on korkea kallio, jonka juurelle on kasautunut siitä lohjenneita kivenmurikoita.

Konttipuron kuohuja. Kuva: Katri Suhonen

Kanjonin jälkeen reitti jatkuu vanhan kuusikon kautta pienelle aukiolle, jonka laidalla on Pelkkakankaan opastustaulu, josta on matkaa kilometri Yrttilammen tulentekopaikalle. Heti opastustaulun jälkeen ylitetään metsäautotie. Reitti jatkuu taimikon jälkeen aukion kautta metsikköön, jossa rinnenousu vie metsäautotielle. Tien ylityksen jälkeen on noin 250 metriä Yrttilammen tulentekopaikalle, jossa on opastustaulu ja kuivakäymälä. Tulentekopaikan luona voi myös telttailla.

Yrttilammen tulentekopaikka - Metsäkartano, 4 km

Reittiosuuden maasto on helppokulkuista.

Yrttilammen tulentekopaikalta reitti etenee 30 - 40-vuotiaiden talousmetsien läpi kohti Metsäkartanoa. Yrttilammen ja Metsäkartanon noin puolessa välissä on Yrttisuon laavu, jonka huollosta vastaa Metsäkartano. Laavun luona on myös lintutorni sekä lyhyen matkan päässä pysäköintialue. Laavulta on 1,5 km Metsäkartanolle, joka sijaitsee Ylä-Keyrittyjärven pohjoisrannalla. Metsäkartanolla on Natura-näyttely, joka esittelee monipuolisesti Rautavaaran ja Varpaisjärven luonnonmetsiä, suoluontoa ja jokireittejä sekä paikallishistoriaa. Lapsille on näyttelytilan yhteydessä mielikuvituksen herättävä "Sudenpesä".