Tervetuloa mukaan!

 

Kansallispuistot ja muut retkikohteet tarjoavat upeita vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia ympäri Suomen. Tapahtumissa, talkoissa tai vaikkapa asiantuntijavapaaehtoisena pääset tekemään konkreettisia tekoja suojelualueiden, uhanalaisten lajien ja kulttuuriperinnön hyväksi sekä omaksi iloksesi. Tapahtumien ja talkoiden järjestämisessä korvaamaton apu ovat myös erilaiset järjestöt, ystäväyhdistykset ja yritykset. Yhä useampi yhteisö on mukana suomalaisen luonnon suojelussa oman kummikohteen kautta. Tule sinäkin mukaan vapaaehtoiseksi tai kumppaniksi - suomalainen luonto tarvitsee ja kiittää vapaaehtoisia!

Lisätietoja saat tämän sivun tapahtumakalenterista tai osoitteesta vapaaehtoistoiminta(at)metsa.fi. Voit myös ilmoittautua Metsähallituksen luontopalvelujen vapaaehtoisrekisteriin, jolle viestitään talkoomahdollisuuksista sulan maan kaudella muutaman kuukauden välein.

Kuva: Tapani Mikkola

Uutisia vapaaehtoistoiminnassa

Takaisin

Salamajärven kansallispuistossa järvien kunnostustalkoot 6.-7.9.2018

4.9.2018

Salamajärven kansallispuistossa kolmen järven luonnontilaa parannetaan Metsähallituksen ja Osuuskunta Polku ja Pitkoksen yhteistyössä järjestämillä talkoilla. Järviin aikanaan kaivettuja laskuojia padotaan, millä pyritään nostamaan järvien vedenpinnat takaisin luonnolliselle tasolle. Ennallistaminen hyödyttää kaloja, vesilintuja ja -eläimiä sekä suokasveja ja parantaa vedenlaatua.

Kivipään kuivunutta rantaa. Kuva: Christian Koivula / Metsähallitus

Salamajärven kansallispuiston ytimessä sijaitsevien Tielammen, Kivipään ja Heikinjärven vesitaloutta on aikanaan muokattu kaivamalla ja perkaamalla laskuojia. Tämän seurauksena Tielampi on kasvanut lähes umpeen, Kivipään ja Heikinjärven väliset suoalueet ovat kuivuneet ja Heikinjärven pinta on laskenut. Torstaina 6.9. klo 10 alkavilla talkoilla pyritään palauttamaan järvien luonnollinen vedenpinnan taso. Tielammen ja Kivipään laskuojat padotaan ja Heikinjärven perattuun lasku-uomaan rakennetaan kalojen ja vesieliöiden vaellusmahdollisuuksia parantavat kynnykset. Suunnittelija Christian Koivula kertoo, että kunnostustöillä pyritään parantamaan lintujen, kalojen ja vesieliöiden elinolosuhteita. Toiveissa on saada palautettua kosteikot ja järvet sellaisiksi, kuin ne ovat luonnostaan olleet.

Hydrologia-LIFE-hanke

Työt ovat osa Hydrologia-LIFE-hanketta. Historiallisen laajalla EU-rahoitteisella hankkeella autetaan viime vuosikymmeninä voimakkaasti uhanalaistunutta suo- ja vesiluontoa. Hankkeessa mm. tukitaan ojia lähes sadalla suolla ja kunnostetaan yli 30 km puroja. Samalla turvataan turpeen hiilivarastoja sekä parannetaan tulvasuojelua, veden laatua sekä riistamaita.

Lisätietoa

   


Video

WWF:n vapaaehtoiset kunnostavat monia luontokohteita yhdessä Metsähallituksen kanssa LIFE-hankkeissa (www.youtube.com).