Tervetuloa mukaan!

 

Kansallispuistot ja muut retkikohteet tarjoavat upeita vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia ympäri Suomen. Tapahtumissa, talkoissa tai vaikkapa asiantuntijavapaaehtoisena pääset tekemään konkreettisia tekoja suojelualueiden, uhanalaisten lajien ja kulttuuriperinnön hyväksi sekä omaksi iloksesi. Tapahtumien ja talkoiden järjestämisessä korvaamaton apu ovat myös erilaiset järjestöt, ystäväyhdistykset ja yritykset. Yhä useampi yhteisö on mukana suomalaisen luonnon suojelussa oman kummikohteen kautta. Tule sinäkin mukaan vapaaehtoiseksi tai kumppaniksi - suomalainen luonto tarvitsee ja kiittää vapaaehtoisia!

Lisätietoja saat tämän sivun tapahtumakalenterista tai osoitteesta vapaaehtoistoiminta(at)metsa.fi. Voit myös ilmoittautua Metsähallituksen luontopalvelujen vapaaehtoisrekisteriin, jolle viestitään talkoomahdollisuuksista sulan maan kaudella muutaman kuukauden välein.

Kuva: Tapani Mikkola

Uutisia vapaaehtoistoiminnassa

Takaisin

Vietä viikko erilaisessa kesälomakohteessa - hae metsäpeurapaimeneksi Seitsemiseen!

9.4.2018

Miltä kuulostaisi lomaviikko kaikkien aikojen ensimmäisenä metsäpeurapaimenena? Metsäpeurapaimenen pesti Seitsemisen totutustarhalla on astetta villimpi versio Metsähallituksen suosituista lammas- ja lehmipaimenviikoista. Haku uniikkiin lomakohteeseen avataan nyt ensimmäistä kertaa.

Metsäpeura herkuttelee. Kuva: Milla Niemi / MetsäpeuraLIFE, Metsähallitus

Metsäpeurapaimenviikkoja on tarjolla kesä- ja syyskuun välillä Seitsemisen kansallispuiston tuntumassa sijaitsevalla metsäpeurojen totutustarhalla. Totutustarha on osa syksyllä 2016 käynnistynyttä metsäpeuran suojelu- ja kannanhoitohanketta MetsäpeuraLIFE. Hankkeen yhtenä tavoitteena on edesauttaa aiemmin yleisenä esiintyneen, mutta Suomesta kertaalleen sukupuuttoon kuolleen, metsäpeuran paluuta entisille asuinalueilleen.

Metsäpeurapaimenen päivittäisiin tehtäviin kuuluu totutustarhan metsäpeurojen ruokinta ja aitarakenteiden kunnon tarkistus. Myös rennolle lomailulle ja retkeilylle jää runsaasti aikaa. Paimenet majoittuvat tunnelmallisessa torpassa, joka sijaitsee kävelymatkan päässä totutustarhasta.

Aiempaa kokemusta eläintenhoidosta ei tarvita, sillä Metsähallituksen työntekijät perehdyttävät metsäpeurapaimenet tehtäviinsä. Itse vahdittavia ei välttämättä pääse edes näkemään - totutustarhan asukkaat viettävät varsin piilottelevaa elämää.

Paimenkokeilun tavoitteena on lisätä ihmisten tietämystä metsäpeurasta ja osallistaa lajista ja sen suojelusta kiinnostuneita MetsäpeuraLIFE-hankkeeseen. Lisäksi tarkoituksena on tarjota paimenille elämyksellinen ja rentouttava viikko idyllisissä puitteissa, Seitsemisen kansallispuiston retkeilypalveluiden välittömässä läheisyydessä.

Totutustarhan metsäpeurat ovat osa luontoonpalautusprojektia, joten ne eivät saa tottua ihmisiin. Paimenkokeilun mahdollisia vaikutuksia metsäpeuroille on siksi punnittu Metsähallituksen Eräpalveluissa huolellisesti. "Eläimet ruokitaan joka tapauksessa päivittäin, ja myös tarharakenteiden kunto on tarkistettava aika ajoin", toteaa MetsäpeuraLIFE-hankkeen projektipäällikkö Sakari Mykrä. "Paimennuskokeilu ei siis tuo lisää ihmisliikennettä totutustarhalle, vaikka ruokkija toki viikoittain vaihtuukin."

Kesän 2018 metsäpeurapaimenviikot toteutetaan kokeiluluonteisesti. Tulevien kesien paimenviikoista päätetään saatujen kokemusten perusteella.

Haku metsäpeurapaimeneksi avautuu 11.4.

Metsäpeurapaimeneksi haetaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.suomenpeura.fi. Haku avautuu keskiviikkona 11.4.2018 klo 12 ja jatkuu seuraavaan keskiviikkoon 18.4. klo 12 asti. Paimenviikot arvotaan hakijoiden kesken, ja arvonnan tuloksesta ilmoitetaan kaikille ilmoittautuneille huhtikuun loppuun mennessä.

Paimenille varattu majoitus on maksullinen, mutta muita kuluja paimenilta ei peritä. Paimenet huolehtivat itse matka- ja ruokakuluistaan.

Lisätietoja


Video

WWF:n vapaaehtoiset kunnostavat monia luontokohteita yhdessä Metsähallituksen kanssa LIFE-hankkeissa (www.youtube.com).