Metsähallitus on nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaalin pääyhteistyökumppani 

Tiilinen raunioitunut rakennus avoimen nurmikentän reunassa.

Nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaali tuo Vallisaaren historia- ja luontokohteelle taideteoksia jälleen vuonna 2023.

Metsähallituksen Luontopalvelut kehittää Vallisaarta vastuullisena, monipuolisena ja helposti saavutettavana luontokohteena. Tavoitteena on monimuotoisen luonnon ja historian esiintuominen modernilla ja osallistavalla tavalla. Yhteistyö HAM Helsingin taidemuseosäätiön kanssa ja biennaalin 2023 vuoden teema Uusia suuntia voi syntyä tuo mahdollisuuksia Metsähallitukselle ohjata kävijöitä luontotietoisuuteen. Metsähallitukselle avautuu myös mahdollisuus löytää uusia kohderyhmiä ympäristövastuulliseen ja aktiiviseen kansalaiskäyttäytymiseen luonnon hyväksi.  
 
Metsähallituksen Luontopalvelujen päämääränä on luontokadon torjunta. Asioiden syy- ja seuraussuhteiden ymmärryksen ja pohdinnan lisäämisellä suomalaisten arkeen taiteen kautta on merkitystä sille, että Luontopalvelut onnistuu tavoitteessaan. Sekä luonto että taide lisäävät myös tutkitusti hyvinvointia.  

Tapahtuman rakentaminen vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä  

Nykytaideteosten sopivuutta arvokkaaseen kulttuurihistorialliseen ja luontoympäristöön arvioitaessa vaikutuksia tarkastellaan eri näkökulmista. Metsähallituksesta työssä ovat olleet mukana arkeologi, rakennusperintöasiantuntija, suojelubiologi, alueiden hallinnan ja asiakaskokemuksen sekä rakentamisen asiantuntija. Asioita on tarkasteltu niin muinaismuistolain, luonnonsuojelulain ja muiden säädösten sekä rakennussuojelun ja museoviraston vaatimusten, lajien, yrityskumppanien ja kävijöiden näkökulmasta. Vierailukokemuksen sujuvuus ja asiakasturvallisuus ovat keskeisiä suunnittelun lähtökohtia. 

Kolme ihmistä tutkii tien vierellä olevia opastauluja kesällä.