Ajankohtaista Välimaan jokisaamelaistilalla

Metsähallituksen luontopalvelut kunnosti kesällä 2015 Välimaan tilan rakennuksia ja raivasi aluetta. Kuntoon saatiin kaikkien huonoimmassa kunnossa olevia rakenteita. Metsähallitus myös kartoitti pihapiirin kasvillisuutta ja laatii kartoituksen pohjalta hoitosuunnitelmaa alueelle.

Syksyllä 2015 tilan sähköasennuksia nykyaikaistettiin. Kunnostettua päärakennusta pidetään peruslämmöllä, jotta sen katon ja alapohjan rakenteet pysyvät kunnossa.

Kesällä 2016 Välimaan tilalla pidettiin WWF.n talkooleiri. Viikon aikana rakennettiin tilan ympärille riukuaita ja vesakoitunut kenttä raivattiin. Pihan turvekammiin hankittiin uudet turpeet. 

Kesällä 2017 saatiin turvekammin turvettaminen valmiiksi sekä asennettiin maantielle lähestymis- ja kohdeopasteet.

Lampaat ovat olleet vuodesta 2017 kesäisin hoitamassa tilan pihapiirin perinnemaisemaa ja tätä onnistunutta luonnonhoitotyötä tullaan jatkamaan. Pihapiiriin voi tutustua myös lammaspaimenviikkojen aikana, mutta rakennukset eivät ole avoinna yleisölle. Lue lisää Metsähallituksen paimenviikoista ja viikkojen hakuohjeista.

Lampaat Välimaassa kesällä 2018. Kuva: Marinella Himari

Lisätietoja Välimaan tilasta