Uutiset

Takaisin

Yhteinen luonto ja historia - valokuvamatka Norjaan, Venäjälle ja Suomeen

5.8.2019
Valokuvanäyttely Norjan, Suomen ja Venäjän yhteisestä, rajat ylittävästä luonnonsuojelualueesta avautuu Ivalon kirjastossa ma 5.8.2019, ja on esillä elokuun ajan. Valokuvanäyttelyssä Pasvik-Inari Trilateral Parkin maisemat ja eliölajit tulevat tutuiksi, ja ihmisten toiminta alueella on myös läsnä. Valokuvat ovat paikallisilta valokuvaajilta ja alueiden hoitajaorganisaatioilta. Näyttelyyn voit tutustua kaikkiaan kuudella kielellä: koltansaamella ja pohjoissaamella, suomella, norjalla, venäjällä ja englannilla.  
 
Karhu ja raakku Ivalon kirjaston seinällä. Kuva: Riina Tervo.
 
Inarin, Ylä-Paatsjoen ja Petsamon alueen luonnossa on paljon yhtäläisyyksiä: vesistöt ja suot rikastuttavat yhtenäistä mäntymetsää. Eurooppalaiset, itäiset ja arktiset eliölajit kohtaavat tällä seudulla. Alue on myös kulttuurien ja kansojen kohtauspaikka. 
 
Karhu on itseoikeutetusti mukana valokuvanäyttelyn kuvissa! Kuluvana kesänä tehdään yhteistä karhututkimusta kolmen maan alueella jo neljättä kertaa. Vätsärin erämaassa on tutkimusruutuja, joissa kerätään karhujen karvanäytteitä. Karvanäytteet toimitetaan Norjaan, NIBIO-nimisen tutkimuslaitoksen geenilabraan, jossa näytteet analysoidaan. Tuloksien perusteella voidaan arvioida karhukannan minimiyksilömäärä alueella. Lisäksi tuloksista nähdään karhuyksilöiden liikkeitä kuluvan kesän aikana sekä todennetaan yksilötasolla, mitkä karhut alueella elelevät. 
 
Suokukko valokuvanäyttelyssä Ivalon kirjastossa. Kuva: Riina Tervo.
 
Kansainvälistä luonnonsuojeluyhteistyötä on tehty tällä alueella jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Pasvik-Inari Trilateral Park -niminen kansainvälinen luonnonsuojelualue muodostuu Inarijärven natura-alueesta ja Vätsärin erämaa-alueesta Suomessa sekä kolmesta norjalaisesta ja yhdestä venäläisestä luonnonsuojelualueesta. Kansainvälinen luonnonsuojeluyhteistyö on hauskaa ja tavoitteellista. Pasvik-Inari Trilateral Park -yhteistyöllä on 10-vuotinen toimintasuunnitelma, joka sisältää monenlaisia tehtäviä luonnonsuojelun, luonto-opastuksen, kestävän luonnonvirkistyskäytön sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen saroilta. 
 
Valokuvanäyttely Norjan, Suomen ja Venäjän yhteisestä, rajat ylittävästä luonnonsuojelualueesta Ivalon kirjastossa. Kuva: Riina Tervo.
 
Tervetuloa tutustumaan näyttelyyn, ihailemaan maisemia ja tunnistamaan huippuhienoja pohjoisia eliölajeja! Näyttelyn ovat tuottaneet Metsähallitus, Lapin luontopalvelut Suomesta; Norjasta Tromssan ja Finnmarkin lääninhallitus sekä Ylä-Paatsjoen kansallispuiston hallinto; ja Venäjältä Paatsjoen luonnonpuisto. 
 
Lisätietoja
 
  • Projektipäällikkö Riina Tervo, Metsähallitus, puh. 040 758 5472 ja sähköp. riina.tervo@metsa.fi
  • Kansainvälisen Pasvik-Inari Trilateral Park -luonnonsuojeluyhteistyön englanninkieliset nettisivut löytyvät osoitteesta https://prosjekt.fylkesmannen.no/Pasvik-Inari/