Patikointi Erävaellus Melonta Nähtävyyksien ja näköalojen katselu Luontopolkuun tutustuminen Hiihto huolletulla ladulla Retkihiihto Kalastus Marjastus ja sienestys Metsästys Lumikenkäily

Mitä Utsjoen alueella voi tehdä?

Kävellä merkityllä reitillä

Alueella on lyhyitä ja keskipitkiä reittejä sekä luontopolku.

Tehdä erävaelluksia kävellen

Utsjoen alueella on kaksi merkittyä pitkää reittiä, Utsjoen retkeilyreitti ja Kevon reitti. Kirkonkylää ympäröivät Kaldoaivin ja Paistunturin erämaa-alueet soveltuvat erinomaisesti pidempikestoisen, haastavan eräretkeilyn kohteiksi. Merkityt reitit keskittyvät erämaa-alueiden muihin osiin.

Meloa

Utsjoen alueella ei ole merkittyjä melontareittejä. Alueen joet upeine maisemineen soveltuvat kuitenkin hyvin melomiseen. Utsjoki monine järvilaajentumineen sopii melontaan Mierasjärven eteläpäästä Tenolle asti. Teno on melottavissa Karigasniemestä aina Tenovuonoon. Kummassakin joessa on muutamia matalia ja kivisiä koskia, joiden kohdalla kanootti on kuljetettava maitse tai uitettava alas rannalta ohjaten.

Omaa kanoottia käytettäessä on huolehdittava siitä, ettei sen mukana tuoda Itämereen laskevista vesistöistä Jäämeren lohelle tuhoisaa lohiloista.

Katsella nähtävyyksiä ja näköaloja

Utsjoen kirkkotuvat ja muut kulttuurimuistomerkit ovat tarkemmankin tutustumisen arvoisia. Jokilaaksoista ympäröiville tuntureille ja vaaroille nousevalle avautuu huikeat näköalat peninkulmien päähän.

Tutustua luontopolkuun

Utsjoen kirkonkylältä alkava geologinen luontopolku kertoo Utsjoen maaperästä, sen muodoista ja kehittymisestä. Rengasreitin pituus on 3,5 km.

Hiihtää huolletulla ladulla ja maastossa

Utsjoella on lyhyt (2,3 km) kunnan ylläpitämä valaistu latu. Koulukeskuksen lähiympäristössä kulkevalla ladulla on vähän korkeuseroja, joten se sopii kaikenlaisille kuntoilijoille. Muitakin latuja on, mutta niitä pidetään auki lähinnä talkoovoimin. Hiihtäminen on sallittua muuallakin Utsjoen alueella, ja moottorikelkkojen jäljet tai tunturialueella tuulen kovaksi hakkaama lumi kantavat hiihtäjää myös latujen ulkopuolella. Kevon luonnonpuiston tunturialueella saa hiihtää kaikkialla 16.10. - 30.4.

Tehdä erävaelluksia hiihtäen

Talvella Utsjoen hiljaiset erämaa-alueet tarjoavat erinomaisen retkikohteen erävaellukseen. Sääolojen vaihtelu ja luonnonvoimat karussa ympäristössä tarjoavat haasteita ja uusia tilanteita kokeneellekin kulkijalle. Alueen moottorikelkkailu-urat voivat helpottaa hiihtäjän kulkua upottavan hankikelin yllättäessä.

Teno, vene ja patopukit. Kuva: Martti Rikkonen

Kalastaa

Alue on vesistöjensä vuoksi kalastajien suosiossa. Muuta kalastusta kuin onkimista ja pilkkimistä varten 18-64-vuotiaan on suoritettava kalastonhoitomaksu (www.eraluvat.fi) ja ostettava asiaankuuluva kalastuslupa.

Tenolla kalastavan on suoritettava kalastonhoitomaksu ja ostettava verkkokaupasta (www.tenonkalaluvat.fi) Tenon kalastuslupa, joka tulostetaan sitten Tenojoen lupapisteissä. Kalastusluvan tulostuspaikoista saa lisätietoa Tenon kalastussääntöihin kuuluvista muista määräyksistä.

Utsjoen kalastusalueen lupa nro 1574 (www.eraluvat.fi) kattaa suuren osan puro-, joki- ja järvivesistä Utsjoen kunnan alueella, mutta ei itse Utsjoen virtaavia osuuksia. Tämän luvan voi hankkia Siidasta sekä Metsähallituksen erälupien verkkokaupasta (www.eraluvat.fi).

Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi!

Gyrodactylus salaris -lohiloinen ei ole vielä levinnyt arvokkaisiin lohijokiimme. Lue lisää.

Marjastaa ja sienestää

Utsjoen alueella on hyvät marjastus- ja sienestysmaat. Koivunpunikkitattia on usein runsaasti. Marjoista mustikka, puolukka, variksenmarja ja hilla ovat satoisimmat, vaikka kypsyvätkin myöhemmin kuin muualla Suomessa.

Metsästää

Utsjoen alue kuuluu kahteen lupa-alueeseen: 1602 Paistunturi ja 1603 Kaldoaivi. Alueille myydään vuorokausittain rajattu määrä pienriistalupia, joilla ulkopaikkakuntalainenkin voi metsästää metsästysaikojen puitteissa riekkoa, jänistä, pienpetoja sekä vesilintuja. Aluetta ympäröivät lähitunturit tarjoavat helposti tavoitettavia riekkomaita.

Poronhoito on alueella merkittävä elinkeino, joten ajavalla koiralla metsästäminen on myytävillä luvilla kielletty. Alueilla voi olla poronhoitotöistä johtuvia kausittain vaihtuvia rajoituksia.

Lupia myyvät muun muassa Metsähallituksen Ivalon palvelupiste ja Ylä-Lapin luontokeskus Siida sekä Metsähallituksen erälupien verkkokauppa (www.eraluvat.fi).

Liikkua lumikengillä

Merkittyjä lumikenkäreittejä alueella ei ole. Tuulen kovaksi pakkaama lumi tekee tunturialueella liikkumisen lumikengillä helpoksi, mutta puronotkoissa ja muissa lumenkertymäpaikoissa kulkija voi upota syvällekin.

Yhteistyötahojen palvelut Utsjoen alueella

Kalastonhoitomaksu

Kuva: Metsähallitus.

Kalastaja (18-64-vuotias) - maksa kalastonhoitomaksu (www.eraluvat.fi).

Tuikki.fi