Kiilopää–Suomuruoktu–Tuiskukuru–Luirojärvi–Lankojärvi–Kiilopää-reitti, 70-80 km

Kiilopää–Suomunruoktu, 14 km

Länsialueen reitti Luirojärvelle on yksi suosituimmista vaellusreiteistä. Vaellus aloitetaan yleensä Kiilopäältä, osa aloittaa myös Saariselältä. Rautulammen ristiviitoin merkityltä reitiltä poiketaan Niilanpään poroaidan jälkeen viitoittamattomalle polulle etelään kohti Suomunruoktun tupaa.  Tunturiylänköjen jälkeen polku seurailee Suomujoen vartta mäntykankailla. Polku on koko matkalta leveä ja helppo havaita. Suomujoen ylittäminen tuvan kohdalta käy ongelmitta. Reitin varrella on kaksi levähdyspaikkaa, Niilanpään tulipaikka ja Suomunlatvan laavu. Molemmat sijaitsevat hieman syrjässä reitiltä.

Suomunruoktu–Tuiskukuru, 13 km

Suomunruoktulta reitti jatkuu jokivartta alaspäin. Suomujoen ylittää silta Aitaojan tuntumassa. Sillalta reitti suuntautuu kohti Vintilätunturia. Harrihaaran latvoilta otetaan suunta kohti Tuiskukurua. Toinen vaihtoehto on vaeltaa Suomujoen lampien kautta. Kotalammella on laavu, jolla on hauska pitää tulistelutauko. Reitti nousee Vintiläojan vartta Pikkutunturien eteläpuolisiin tunturikoivikoihin, josta se laskee kohti Tuiskukurua. Tunturirinteillä erottuvat selvästi jääkauden uurtamat lieveuomat, jotka johdattavat kulkijan katseen kohti etelässä laajoina avautuvia Sompion suoerämaita. Lounaassa kohoavat salaperäiset Nattastunturit.

Retkivinkki

Suomunruoktun tuvalta on noin 4 km matkaa Kopsusjärvelle, joka on maise-miltaan erityisen kaunis taustalla häämöttävine Nattastuntureineen. Suomujoki ylitetään kahlaamalla vanhan Suomunruoktun tuvan kohdalta, jolta polku vie yli Kopsusselän kärjen. Kopsus-järven koillispuolella sijaitsee Tammakkolammen idyllinen vuokrakammi.

Tuiskukuru–Luirojärvi, 8 km

Tuiskukurun tuvalta reitti jatkuu itään kohti Luirojärveä komeassa mäntymetsikössä ja tunturikoivikossa Ampupäiden eteläpuolelta. Polun korkeimmalta kohdalta avautuu upea näkymä Tuiskukurun ja Luirojärven laaksoihin.
Reitti ylittää Luirojoen sen niskalta. Normaaliveden aikaan joen yli pääsee tavallisilla pitkävartisilla kumisaappailla. Tulvan aikana kahlattaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta.
Ensimmäiseksi saavutaan Kuuselan tuvan pihapiiriin. Kaikki tuvat ja sauna ovat melko lähekkäin Luirojärven etelänpuoleisella rannalla. Avoin Raappanan kammi on järven koillisrannalla. Sauna on kaikkien retkeilijöiden käytettävissä. Tuiskukuru - Luirojärvi välillä ei ole tulipaikkoja.

Luirojärvi–Lankojärvi, 19 km

Lankojärvelle menee reitti Luirojärven länsirantaa seuraten. Polku kulkee Vasanlyömäpäitten ja Joukhaispään välistä Palovangalle. Toinen reitti kulkee Ampuojan kautta ja jatkuu Ampupäiden ja Vasanlyömäpäiden välissä kohti Kaavitsalampia, jonka jälkeen se pian yhtyy ensimmäiseen reittivaihtoehtoon.
Reitti kulkee Palovanganjoen eteläpuolta. Palovanganjoen ylittää silta lähellä Suomujokea. Suomujokivartta kuljetaan alaspäin, Saariselkä - Sokosti -kartassa on merkitty kahluupaikat ennen Lankojärveä. Tulva-aikana on syytä välttää kahlaamista. Tällöin voi joen ylittää Kotakönkään sillan kautta. Kahluupaikoilta on vielä jonkin matkaa tuvalle Lankojärven pohjoisrannalle.
Luirojärvi–Lankojärvi reitin varrella on sekä kangasmaita että komeita tunturimaisemia. Reitillä on viisi tulipaikkaa; kaksi Luirojärven rannalla, kaksi Palovanganjoen varressa ja yksi Suomujoen varressa kahluupaikan vierellä.  

Retkivinkki

Lankojärven tuvalta kannattaa päiväretkeillä Suomujoen upealle Kota-könkäälle, jossa joki puristuu kapean kalliohalkeaman läpi kuohuen komeasti. Kotakönkäällä on tulipaikka, Suomujoen ylittävä silta sekä laavu joen itäpuolella. Polku Lankojärveltä kulkee jokivartta pitkin mäntykangas-maastossa ja kalliopahdoilla.

Lankojärvi–Rautulampi, 8 km

Lankojärveltä vie selkeä reitti Rautuojan vartta pitkin länteen Rautulammelle. Maisemat ovat pääosin metsäiset.

Rautulampi–Niilanpää–Kiilopää, 11 km

Rautulammelta vie ristiviitoitettu reitti Kiilopäälle aukeissa tunturimaisemissa. Reitti on kivikkoinen ja leveä ja sillä on yksi tulipaikka vanhalla Niilanpään poroaidalla. Rautulammelta Kiilopäälle vie reitti myös Luulammen päivätuvan kautta ristiviitoin merkittynä. Reitti on osaksi metsäinen ja kulkee kurumaisemissa.

Retkivinkki

Lankojärven tuvalta kannattaa päiväretkeillä Suomujoen upealle Kotakönkäälle, jossa joki puristuu kapean kalliohalkeaman läpi kuohuen komeasti. Kotakönkäällä on tulipaikka, Suomujoen ylittävä silta sekä laavu joen itäpuolella. Polku Lankojärveltä kulkee jokivartta pitkin mäntykangasmaastossa ja kalliopahdoilla.