Polttopuun sahausta Niilanpäällä, reittimerkintöjen korjausta Ahopäällä, Kiilopään koivun etsintää, suopunginheittoa ja hyvää ruokaa - Junior Rangerien leirieloa Urho Kekkosen kansallispuistossa.

Lapissa Junior Ranger -toiminta on käynnistetty ensimmäisenä Urho Kekkosen kansallispuistossa. Suurimmalle osalle Junior Ranger -leiriläisistä Urho Kekkosen kansallispuisto on yleensä entuudestaan tuttu  poronhoitotöistä, retkeilykohteena tai marjapaikkana. Leirillä kansallispuistoon tutustutaan eri näkökulmasta: Miten  retkeilijöiden suosimaa aluetta hoidetaan ja sen luontoa suojellaan.

Monipuolista leiriohjelmaa

Leiriohjelma sisältää ympäristökasvatusta, luontoarvoja, käytännön huolto- ja valvontatöitä, pieniä selvityksiä tai tutkimuksia, asiakaspalvelua ja opastusta. Maastossa tehtävät luonnonsuojelutyöt ovat sellaisia, joihin nuori voi turvallisesti osallistua.

Urho Kekkosen kansallispuiston luontovalvojien kanssa liikutaan vilkkaimmalla päiväretkeilyalueella korjaamassa rakenteita, polkumerkintöjä ja siltoja. Osa retkeily-ympäristön viihtyisyyttä on siisteys, johon leirillä myös panostetaan siivoamalla reittien ja lähitupien ympäristöjä. 

Varsinainen leiri kestää kolme päivää ja kaksi yötä. Leiri toteutetaan kokonaisuudessaan maasto-olosuhteissa. Yöpyminen tapahtuu kamiinateltoissa.

Opiskelijat apuna

Junior Ranger -toiminnan yhtenä tavoitteena on luoda työssäoppimispaikkoja ja ammattiosaamisen näyttöpaikkoja suojelualueilla. Urho Kekkosen kansallispuiston leireillä apuohjaajina ja leirikeittiöstä vastaavina toimivat Lapin koulutuskeskus REDUn (redu.fi) matkailupalveluiden tuottaja -opiskelijat. Leirin järjestäminen ja ohjaaminen luovat mahdollisuuden uuden oppimiseen käytännön työtehtävien kautta.

Jatkotoiminta leirin jälkeen

Leirin jälkeen järjestetään ainakin yksi jatkotoimintapäivä. Jatkotoimintapäivän ajatuksena on kuulla ja kokea ajankohtaisia asioita kansallispuistosta. Samalla tutustutaan tuloksiin tehdyistä tutkimuksista tai seurannoista, mikäli leirillä on ollut mahdollisuus osallistua sellaiseen. Jatkotoimintapäivän aikana kerätään myös sanallisia ja kuvallisia muisteluksia leireistä.

Lisätietoja
sähköpostitse ukpuisto(at)metsa.fi tai puhelimitse 0206 39 7200