Vanliga frågor

21.11.2022
En faktura för 2023 års stugbokningar kommer att skickas till alla kunder (som har gjort en bokning) via e-post den 22 november 2022. Vänligen, kom ihåg att även kontrollera din skräppost.

Ska reserveringen betalas före inkvarteringen?
Reserveringen ska betalas före reserveringen börjar och nyckeln eller accesskoden överlämnas mot betalningen. Detta har fastställts i Forststyrelsens reserveringsvillkor. Du observerar väl att reserveringar som gjorts i webbutiken avbokas automatiskt om de inte betalas före förfallodagen.  

Är det säkert att besöka stugorna?
De största riskerna med inkvartering är andra människor. Därför är det viktigt att ingen som är sjuk, har några influensasymtom eller är i karantän besöker stugorna. Underhållet av Forststyrelsens stugor är regionalt och aktörerna som ansvarar för stugornas underhåll kommer inte till jobbet om de är sjuka. Våra anställda tvättar sina händer ofta och vi uppmanar även kunderna att sköta om god hand-, host- och nyshygien.

Stugornas hygien kan vi inte garantera. Kunderna ansvarar för att städa stugornas efter användning. Vi uppmanar kunderna att städa utrymmena efter inkvartering, torka ytorna och vara ansvarsfulla även på andra sätt under coronatiden.  

Riskgrupper borde undvika inkvartering i stugorna för att skyddas från smitta.

Stugorna hålls öppna som normalt. Forststyrelsen följer noggrant med hur sjukdomsläget utvecklas. 

Avbokas min reservering om jag inte betalar den fram till förfallodagen?
Bokningarna ska betalas senast på förfallodagen. Om man glömmer betala en reservering som gjorts i webbutiken avbokas reserveringen efter förfallodagen. Betalningen ska alltså vara betald senast på förfallodagen.  

Jag är orolig över situationen och vill avboka min stugreservering
Kunden ansvarar för att avboka reserveringen. Vid annullering av reserveringar iakttas Forststyrelsens gällande reserverings- och annulleringsvillkor. Forststyrelsen förbehåller sig rätten till ändringar. 

Under min inkvartering i en stuga visar det sig att en annan kund har insjuknat i coronaviruset
Kontakta närmaste kundservicepunkt och berätta om situationen. Återgå till startpunkten och kontakta hälsovården i ditt område. Observera även att de regionala räddningsverken kan ställvis vara överbelastade när du planerar din utflykt. Ring larmnumret 112 om en person som insjuknat behöver snabb hjälp.

Kan brunnens dricksvatten användas?
Dricksvattnet i stugorna med brunnar har testats enligt normala förordningar. Särskilda testningar för coronatiden har inte utförts. Det är ändå möjligt att ta dricksvatten från brunnarna. Kom ihåg att följa anvisningarna, torka till exempel pumpens handtag efter användning och undvika att hosta när du hämtar vatten. Det lönar sig att ta dricksvatten med sig enligt möjligheter.  

Byts sängkläderna i stugorna efter inkvartering?
Forststyrelsen kan inte utföra effektiverad städning i stugorna och sängkläder byts inte efter inkvartering. Kunderna överväger om de tar med sig täcken eller dynor till stugorna.