I Rödjans naturstuga i Ekenäs nationalpark kan du med hjälp av utställningen bekanta dig med ett år i ett ejderpars liv samt Rödjans historia. Hemmanet är paddlingsvärldsmästaren (1950) och OS-guldmedaljören (1952) Thorvald Strömbergs barndomshem.

Öppettider

Servicebyggnaderna i fiskehemmanets omgivning är fritt tillgängliga. Under dagtid är det möjligt att bekanta sig med naturstugan. Mera information: Finlands naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200

.Gammal stuga i skärgården. Några träd, i bakgrunden öppet hav.

Kommunikationer och kartor

Rödjan ligger på Älgö i Ekenäs skärgård.

Med båt

  • Rödjan (59°51,9´ 23°23,7´) är en utfärdshamn, vars djup är ca 1 - 2 m. Där finns en brygga och 6 bojar. På klippan 200 m väster om Rödjan finns det åtskilliga öglor, där förtöjningen inte har begränsats.

Elektroniska kartor

Service

  • Vid gårdsplanen börjar en ca 2 km lång naturstig, invid vilken det finns ett utsiktstorn. Naturstigen ger vandraren en bild av den inre skärgårdszonens natur. I början på stigen kan man låna ett häfte som berättar om stigen.
  • På naturstugans gård finns torrtoalett och hundhage, där hundarna kan springa fritt. Sommartid betar även får på ängen vid stugan.
  • Möjlighet att bada i havet och i träsket. Området har ingen officiell badstrand.
  • Det finns inget dricksvatten på ön!
  • Eldstad och tältningsområden.