Ekenäs naturum

Ekenäs naturum. Bild: Hans-Erik Nyman.

Bästa besökare! 

Forststyrelsens verksamhet i Ekenäs naturum har upphört. Svar på frågor som gäller
Ekenäs skärdgårds nationalpark och vår övriga verksamhet fås från Finlands Naturcenter
Haltia, tel: 040 163 6200, info(at)haltia.com.

Vi tackar för det goda samarbetet genom åren!