Nyheter

Hörandetillfällena angående Kvarkens naturskyddsområde ordnas i juni

Gemensamt meddelande från Miljöministeriet och Forststyrelsen 

Kvarkens naturskyddsområde håller på att grundas i Korsholm, Vasa, Malax, Vörå, Korsnäs och Nykarleby. I varje kommun ordnas tillfälle för hörande och diskussion. Ett brett deltagande av lokala önskas till varje tillfälle

Till det planerade området hör ca 2900 hektar land och 56 000 hektar vatten. Områden som kommer att skyddas ägs av staten och förutom några fastigheter hör de till områden som tidigare reserverats för naturskyddsändamål. Besluten om skyddsreservering har gjorts som en del av statsrådets godkända nationella skyddsprogram och Natura 2000 -nätverket. Till planeringsområdet hör följande Natura 2000 -områden: Kvarkens skärgård (FI0800130) och Ängesholmen (FI0800160) samt de nationella skyddsprogrammen: statsrådets principbeslut om skyddet av Mickelsörarna, strandskyddsprogrammet och programmet för skyddet av fågelvatten. Områdena har reserverats för skydd även i landskapsplanen.Vattenområden som inte hör till något skyddsprogram eller Natura 2000 -nätverket ingår inte längre i beredningen. 

I varje kommun ordnas tillfälle för hörande 

I tillställningarna hoppas man få information av lokala invånare och aktörer över vilka behov som riktas på områdenas användning och vård, så att de möjligen kan beaktas i förberedningen av förordningen. Synpunkter på beredningen frågas även av landskapsförbundet, kommuner, myndigheter samt bl.a. områdets föreningar och medborgarorganisationer samt områdenas arrendatorer. 

Hörandetillfällena börjar kl. 17 med kaffeservering. Själva hörandetillfället hålls kl. 17.30 – 19.30. Största delen av naturskyddsområdet som ska inrättas ligger i Korsholm, och därför ordnas det två hörandetillfällen i kommunen. Bara en liten del av naturskyddsområdet som ska inrättas ligger i Vörå och Nykarleby, och därför är tillfället för de två kommunerna kombinerat. Det kombinerade tillfället för Vörå och Nykarleby ordnas i Oravais. Det kommer även att vara möjligt att ge synpunkter på förberedandet av grundandet av naturskyddsområdet via en elektronisk enkät som öppnas senare. 

Datum och plats för hörandetillfällena: 

  • 1.6 Vasa, kl. 17:00 – 19:30: Huvudbibliotekets Dramasal (Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa) 
  • 2.6 Malax, kl. 17:00 – 19:30: Malax UF Bygdegården (Köpingsvägen 18, 66100 Malax) 
  • 3.6 Korsholm 1, kl. 17:00 – 19:30: Kvevlax UF (Veikarsvägen 21, 66530 Korsholm) 
  • 6.6 Vörå & Nykarleby, kl. 17:00 – 19:30: Oravais UF (Slagfältsvägen 20, 66800 Oravais) 
  • 7.6 Korsholm 2, kl. 17:00 – 19:30: Replot UF (Byhamnvägen 94, 65800 Korsholm) 
  • 8.6 Korsnäs, kl. 17:00 – 19:30: Korsnäs UF (Vikingvägen 9, 66200 Korsnäs) 

Ytterligare information