Sevettijärvi - Pulmanki -vaellusreitti on merkitty ja viitoitettu kohtuullisen hyvin, ja reitin varrella on useita autiotupia sekä yksi tulentekopaikka. Reitti on vaativa, sillä se kulkee laajan ja tiettömän erämaa-alueen halki. Tämä asettaa kulkijalle vaatimuksen erä- ja suunnistustaidoista. Myös pohjoisen tunturialueen arvaamattomat sääolosuhteet on huomioitava.

Vaelluksen suunnittelussa on hyvänä apuna Sevettijärvi-Nuorgam -ulkoilukartta.

Siellä täällä yksinäinen lehdellinen koivu. Kuva: Tuija Kangasniemi

Maasto

Reitillä on vähän korkeusvaihteluita, ja polku on pääasiassa helppokulkuinen. Reitille osuvat vesistöt ylitetään paikoin siltaa pitkin, paikoin on kahlattava tai ylitettävä uoma venelossilla. Näätämö- ja Pulmankijoella on riippusillat. Reitin pohjoispään maasto on monin paikoin soista, joten sateisena vuodenaikana voi kumisaappaat olla todella tarpeen.

Vaelluksen kesto

Vaelluksen kestoon vaikuttavat monen muunseikan ohessa kulkijan fyysinen kunto ja sääolosuhteet. Keskimääräisenä etenemisnopeutena maastossa voi pitää noin 3 km tunnissa. Reitin ohjeellinen kulkuaika on 4 - 7 vrk.

Talvikäyttö

Hiihtoreitti on linjattu kulkemaan verraten tasaisessa maastossa ja se on merkitty sinisin puuristein. Talvivaellus on kuitenkin aina haastava - kiitos vaihtelevien sää- ja lumiolosuhteiden. Vaellusreitin matalat reittimerkinnät jäävät lumen alle, joten kesäreitti ei sovellu talvikäyttöön.

Ahma talvireitillä. Kuva: Sampo Parkkonen