Sevettijärvi - Opukasjärvi - Iisakkijärvi, 19 km

Sevettijärveltä lähdettäessä seurataan aluksi männikkökankaita ja vesistöjä. Myöhemmin polku kulkee sekametsässä. Pitkän ja kapean Sundeejärven voi kiertää vaellusreittiä pitkin itäpuolelta tai mönkijäuraa pitkin länsipuolelta. Jos valitset länsipuolen mönkijäuran, huomaa, ettei ura ja reitti enää yhdy Sundeejärven eteläpäässä, vaan tulet Ahvenjärven poroerotusaidan tielle lännempänä.

Ennen kuin saavutaan Opukasjärvelle on ylitettävä Äylijoki joko kahlaten tai mönkijöille tehtyä siltaa pitkin. Noin 2 km Opukasjärveltä on tulentekopaikka Näätämöjokisuussa, joen pohjoispuolella. Joki ylitetään riippusiltaa pitkin. Kuuluisan lohijoen, Näätämöjoen, jälkeen tullaan Silisjoelle, joka ylitetään kahlaten tai korkean veden aikaan venelossilla (venelossi poistetaan syyskuun viimeinen päivä ja pyritään laittamaan paikoilleen heti touko-kesäkuun vaihteessa). Silisjoen vuokratupa  löytyy Opukasjärven rannalta Silisjoen kahlaamosta alavirtaan noin 300 metriä. Monimuotoinen maisema rakentuu useista elementeistä: mäntymetsästä, paljakasta, soista, kallioista, louhikoista ja lammista. Osuus päättyy Iisakkijärven autiotuvalle.

Silisjoen venelossi. Kuva: Antti Keskitalo

Iisakkijärvi - Huikkimajoki, 9 km

Tunturikoivikkoa kirjovat paljakat, lammet ja pienet purot. Kun on kuljettu 4 km Iisakkijärveltä pohjoiseen, saavutaan polkujen risteykseen. Risteyksessä on kaksi reittivaihtoehtoa: vaeltaja voi jatkaa kohti pohjoista Huikkimajoen autiotuvalle tai poiketa koilliseen Rousajärven autiotuvalle. Risteyksestä on 5 km kummallekin autiotuvalle.

Vaihtoehtoinen osuus Iisakkijärvi - Rousajärvi - Huikkimajoki, 15 km

Polku Rousajärvelle erkanee 4 km pohjoiseen Iisakkijärveltä. Lyöttijärven pohjoispäässä on puronen ylitettävänä. Tunturikoivikko ja vähäpuustoinen tunturiylänkö vuorottelevat polun varrella. Rousajärven autiotupa sijaitsee Rousajärven eteläpuolella, 9 km:n päässä Iisakkijärveltä.

Rousajärveltä polku palaa 6 km matkan takaisin pääreitille ja Huikkimajoelle. Rousajärven autiotuvalta lähdettäessä polku seuraa puroa kohti Rousajärveä ja kiertää järven länsipuolelta. Polku nousee tunturin rinteeseen, jossa maisema on avointa. Huikkimajoen autiotupa löytyy aikaisemmin tiheän, mutta nyt hallamittarin tuhoman ja pystyyn kuolleen, tunturikoivikon kätköistä.

Huikkimajoki - Tsaarajärvi, 12 km

Huikkimajoelta kuljetaan lähes puuttomalla tunturiylängöllä kohti kannaksen halkomia Tsaarajärviä. Polku lävistää Kaldoaivin ja Näätämön paliskuntien välisen aidan lähellä Tsaarajärven autiotupaa.

Tsaarajärvi - Tsuomasjärvi, 11 km

Polku kulkee puuttomalla tunturiselänteellä. Polun varrella kohoavan Golmmesoaivin (379 m) huipulla on Suomen ja Norjan rajamerkki. Reitin viimeinen tupa on Tsuomasjärven autiotupa. Tuvan takana nousee korkeuksiinsa Čuomasvárri-tunturi (435 m), joka palkitsee selkeänä päivänä huipulleen kiipeävän kulkijan hienoilla maisemilla Norjaan ja yli erämaan.

Tsuomasjärvi - Pulmankijärvi, 13 km

Polku kulkee Suomen ja Norjan rajan tuntumassa kohden reitin pohjoista päätepistettä, Pulmankijärven eteläpäätä. Vaelluksen loppusuoralla Pulmankijoki ylitetään siltaa pitkin. (Sillan kunto on tarkistettu kesällä 2018. Sillan ylitysohje on "ylitse yksitellen, 10 metrin välein").