Talvinen latumaisema. Aurinko paistaa matalalta ja latua seuraa riukuaita.

Hiihtoreitit

  • Sallatunturin alueella on yli 100 km latuverkostoa. Näistä hoidettuja latuja on noin 80 km ja vaelluslatuja loput. Valaistuja latuja on noin 35 km. Alueelta löytyy eritasoisia latuvaihtoehtoja sekä perinteiseen että vapaaseen hiihtotyyliin. Ladut kulkevat osittain samoja reittejä kuin kesäreitit. Sallan alueen latuverkostosta vastaa Sallan latupooli ja latujen talvihuollosta Sallatunturin Tuvat.
    • Palvelut:
      • Latujen varsilta löytyy myös hyviä levähdys- ja taukopaikkoja, kuten laavuja, Kalliojärven ja Aikkipetsin päivätuvat sekä Ruuhitunturin latukahvila (auki kevättalvella).
      • Tietoja latureiteistä ja niiden kartta (visitsalla.fi) löytyy Sallan kunnan sivuilta.

Moottorikelkkailureitit ja -urat