Ympäristövaikutusten mittarit

Nykyään on kehitetty monenlaisia mittareita ympäristövaikutusten arviointiin. Tähän tarkasteluun on otettu mukaan yleisimmät mittarit, jotka myös soveltuvat retkeilyyn ja jokapäiväiseen elämään.

Hiilijalanjälki kertoo kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun tuottaminen aiheuttaa. Voit laskea jokapäiväisiä ympäristövaikutuksia
ilmastolaskurin (www.ilmastolaskuri.fi) avulla. Hiilijalanjälkitestillä (pdf) (ilmasto.org, suomeksi) voit laskea hiilijalanjälkesi.

Ekologinen jalanjälki kertoo karkeasti kuinka paljon maa-alaa tarvitaan kulutustavaroiden ja -palveluiden tuottamiseen sekä jätteiden ja päästöjen käsittelyyn, mukaan lukien hiilidioksidin sitomiseen tarvittava metsäala. Toisin sanoen ekologisella jalanjäljellä pyritään kuvamaan kunkin ihmisen elämäntavan vaikutusta maapallon kestävyyteen. Voit laskea oman ekologisen jalanjälkesi täällä (jalajalg.positium.ee, suomeksi).

Ekologinen selkäreppu kertoo kiloina sen materiaalimäärän, jonka tuotteen aikaansaaminen, käyttö ja jätehuolto ovat kuluttaneet jossakin vaiheessa jossakin päin maailmaa. Ekologinen selkäreppu on näkymätön taakka, jonka mikä tahansa tuote kantaa mukanaan.

MIPS (Material Input Per Service unit) suhteuttaa materiaalinkulutuksen siitä saatuun hyötyyn. Se eroaa ekologisesta selkärepusta siten, että siinä on mukana myös tuotteen oma paino. MIPS-luvuilla arvioidaan kulunutta luonnonvarojen määrää tiettyä hyötyä kohden. Näin voidaan helposti vertailla saman palvelun tuottamista eri tavalla. Tuotteesta saatava palvelu pitää joka kerta määritellä erikseen, esimerkiksi linja-autolla se on ihmisen siirtyminen paikasta toiseen. Tällöin yksikkönä voidaan käyttää yhden ihmisen yhden kilometrin matkaa eli yhtä henkilökilometriä. Jos on kysymys varusteesta voi yksikkönä olla käyttökerta. Lisää Luonnonsuojeluliiton MIPS:ä ja Ekologisesta selkäreppua (www.sll.fi) koskevilla sivuilla.

Lue lisää