Luontosuhteen merkitys

Ympäristökasvatus ohjaa ihmistä kasvamaan ympäristövastuulliseen elämäntapaan. Kun elämäntavan perustana on hyvä luontosuhde, ei ympäristöä säästävien valintojen tekeminen ole luopumista tai pakkoa vaan haluamista. Oma ja luonnon hyvinvointi eivät tunnu ristiriitaisilta tavoitteilta, vaan ne kulkevat käsi kädessä.

Kuva: Jari Kostet

Hankikeleistä nauttiva saattaa olla huolissaan Suomen talvien lämpenemisestä ilmastonmuutoksen takia. Ryhtymällä pyöräilemään työ- ja kauppamatkat voi omalta osaltaan vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä ja nauttia samalla kohenevasta kunnosta ja ulkoilusta.

Luontosuhde auttaa elämään keveästi. Se on sisäinen ääni, joka kertoo, mikä on parasta ympäristölle ja itselle.

Syntyy kokemusten ja pohdintojen kautta

Luontosuhdetta ei voi tyrkyttää toiselle valmiina pakettina, vaan se on jokaisen rakennettava itse. Rakennusaineina toimivat omat kokemukset ja pohdinnat.

Aikuisten tehtävänä on tarjota lapsen luontosuhteelle otollinen kasvualusta - myönteisiä ja ajatuksia herättäviä luontokokemuksia, oman elinympäristön ihmettelemistä ja tutkimista yhdessä. Ympäristöä ja luontoa säästävä elämäntapa on tiheään kansoitetulla planeetallamme välttämätön kansalaistaito.

Lue lisää