Turvallinen vesiretkeily

Turvallinen vesiretkeily

Suomessa, tuhansien järvien ja ainutlaatuisen Itämeren maassa, on upeita kohteita vesiretkeilyyn. Vesillä on kuitenkin syytä kiinnittää erityistä huomiota turvallisuuteen. Muuten veneilijä voi aiheuttaa hengenvaarallisia tilanteita tai aineellisia vahinkoja sekä itselleen että muille vesillä liikkuville. Tämän takia on hyvien veneilytaitojen hankkiminen tärkeää.

Ennen retkeä

 • Ota selvää kohteesta.
 • Huolehdi siitä, että sinulla on hyvät vesillä liikkumistaidot ja riittävä uimataito.
 • Varmista, että osaat navigoida sekä veneen elektronisilla laitteilla että hätätilanteessa myös perinteisin menetelmin paperikarttaan tukeutuen.
 • Tutustu etukäteen hätämerkkilaitteiden käyttöön.
 • Varmista, että kalusto on turvallinen ja riittävästi varusteltu ja huollettu. Huolehdi myös, että moottoriveneessä on riittävästi polttoainetta mukana.
 • Tutki merisääennustetta (ilmatieteenlaitos.fi) ennen vesille lähtöä ja ota huomioon mahdolliset tuuli- ja metsäpalovaroitukset (ilmatieteenlaitos.fi). Veneilysään voi tilata myös matkapuhelimeen (ilmatieteenlaitos.fi).
 • Tee reitti-ilmoitus kotiväelle tai ystäville ja ilmoita puhelimella, jos siihen tulee muutoksia.
 • Ennakoi mahdollisia vaaratilanteita.
 • Tutustu viisaasti ja turvallisesti vesillä -opetuspakettiin (www.viisaastivesilla.fi) ja Veneilijän turvallisuusoppaaseen (www.raja.fi/veneily).
 • Hanki turvalliset pelastusliivit (www.traficom.fi).
 • Melojan on syytä tutustua turvallisen melonnan ohjeisiin (www.melontajasoutuliitto.fi).

Retkellä

 • Liiku vesillä luonnon ehdoilla: retkeile roskattomasti, tee nuotio vain tulentekopaikoille ja pidä lemmikkieläimet kytkettyinä.  Jätä lintuluodot rauhaan pesimäaikana 1.4.–31.7. ja kierrä hylkeidensuojelualueet aina puolen merimailin ja 1.2.–15.6. välisenä aikana merimailin etäisyydellä luodosta.  
 • Pidä pelastusliivit päällä vesillä.
 • Seuraa sääennusteita ja ennakoi tuleva säätila. Tee sään mukaisia tarpeellisia reittimuutoksia.
 • Arvioi voimasi ja taitosi suhteessa säähän ja reittiin.
 • Älä käytä alkoholia vesillä: se voi viedä henkesi.
 • Noudata väistämissääntöjä. Muista myös, ettei peräaaltosi turhaan vaikeuta muuta vesiliikennettä tai häiritse pesiviä lintuja.

Jos joudut veden varaan

 • Pyydä apua ajoissa eikä sitten, kun on liian myöhäistä.
 • Huolellisesta valmistautumisesta ja varovaisuudesta huolimatta voi jokin mennä pieleen. Jos tilanne on vaarallinen, pyydä apua meripelastuksen numerosta 0294 1000 (www.meripelastus.fi) ja sisävesillä hätänumerosta 112.
 • Avun kutsuminen
 • Pelastautuminen (www.viisaastivesilla.fi)