Retkeilemään Ruotsiin ja Norjaan

Kun Suomen vaellusmaastot alkavat käydä liian tutuiksi tai kun haluat monipuolisempia mahdollisuuksia vaeltaa esimerkiksi avotunturissa, voit kokeilla naapurimaiden vaellusmaastoja. Vaikka Ruotsin ja Norjan olosuhteet muistuttavat paljon suomalaisia, kannattaa kuitenkin etukäteen selvittää naapurimaiden retkiolosuhteet. Suomesta poiketen Ruotsissa ja Norjassa retkeillään yleensä huomattavasti korkeimmissa tunturimaisemissa, mikä vaatii retkeilijältä hyvää kuntoa. Toisaalta naapurimaistamme löytyy myös mielenkiintoisia, alavampia retkikohteita. Lisäksi nopeasti vaihtuvat sääolot asettavat retkeilylle suuremmat vaatimukset kuin Suomessa.

Vanhempi ja lapsi pysähtyneinä Paras-tunturille, jossa on kivikkoista maisemaa. Aikuisen rinkka on laskettu maahan ja hän säätää sitä.

Jokamiehenoikeudet ovat Ruotsissa ja Norjassa suurin piirtein samanlaiset kuin Suomessa. Suurin ero on tulenteossa, joka on vapaampaa Ruotsissa ja Norjassa. Ruotsissa tulenteko kuuluu jokamiehenoikeuteen, mutta kunnat tai lääninhallitukset voivat kuitenkin kieltää tulenteon metsäpalovaroituksen aikana. Norjassa avotulen teko on sallittu muualla paitsi metsäalueilla 15.4. - 15.9.

Retkeilijä saa ylittää naapurimaiden rajat mistä kohtaa vain, jos mukana ei ole tullattavaa tavaraa. Koiran kanssa liikkuvan on kuitenkin muistettava, että koiran vienti Ruotsiin tai Norjaan on tarkoin säädelty. Norjassa koira on pidettävä kytkettynä 1.4. - 20.8. ja Ruotsin pohjoisiin kansallispuistoihin saa koiria tuoda vain talvikuukausina ja kytkettyinä. Kaikki lemmikkien vienti- ja tuontisäädökset löytyvät Ruokaviraston sivuilta (ruokavirasto.fi). Ruotsiin mentäessä koirasta on tehtävä Ruotsin tullille ilmoitus netissä tai rajanylityspaikalla (tullverket.se, ruotsiksi).