Lasten kanssa retkelle

Kuva: Maija Mikkola.Luonnossa liikkuminen ja retkeily ovat edullisia ja perhettä yhdistäviä harrastusmuotoja. Retkeily tarjoaa kiireetöntä aikaa yhdessäoloon, luonnon havainnointiin, liikuntaan ja aistikokemuksiin. Lasten kanssa liikuttaessa retken suunnittelu ja toteutus lasten ehdoilla on tärkeää. Sitä kautta luodaan positiivisia kokemuksia ja lapset jaksavatkin paremmin: Jos on tylsää, yllättää väsymys alta aikayksikön.

Lasten aikaisempi retkeilykokemus, jaksaminen ja maaston vaativuus on otettava huomioon retkeä suunniteltaessa. Aikaa kannattaa aina varata reilusti luonnon salojen tutkimiselle ja ihmettelylle, joissa hyvinä apuvälineinä ovat mm. luuppi ja kiikari. Luupin avulla avautuu aivan uusi maailma tutkailtaessa esimerkiksi jäkälää, kasveja tai ötököitä.

Turvallisuusasioihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota liikuttaessa lasten kanssa. On myös tärkeätä, että aikuiset omalla esimerkillään opettavat miten luonnossa toimitaan siten, ettei aiheuteta haittaa tai häiriötä luonnolle tai muille retkeilijöille. Lapsi oppii jo nuorena, ettei luontoa saa roskata. Retkiruokaa kannattaa testata jo etukäteen, ettei siitä aiheudu ongelmia maastossa, ja jo pienestä pitäen on hyvä oppia, mitkä marjat ovat syötäviä ja mitkä myrkyllisiä. Myös lasten retkivarusteiden on oltava kunnossa.

Keksitauko Patvinsuolla. Kuva: Sanna-Kaisa Rautio

Tärkeää on totutella retkeilyyn pikku hiljaa ja aloittaa vaikkapa eväsretkestä lähimetsään kesällä kävellen ja talvella hiihtäen, ja laajentaa retkiä kauemmas vasta totuttelun jälkeen.

Muistilista lasten kanssa retkeä suunnittelevalle

  • Kartuttakaa retkeilykokemusta yhdessä pienin askelin.
  • Älä pidä kiirettä! Jätä retkellä aikaa havainnoille ja leikille.
  • Luo retkelle turvalliset raamit, yhdessä mietitään sisältö.
  • Suunnittele etapit sopiviksi. Mieti etukäteen yöpymis- ja taukopaikat, mutta ole valmis tarvittaessa retkellä tekemään muutoksia.
  • Luonto tarjoaa itsessään paljon virikkeitä ja useinkaan lapset eivät retkellä muita virikkeitä kaipaa.
  • Retkellä tutustutaan kuin itsestään retkeilyperinteisiin: marjastukseen, kalastukseen, halonhakkuuseen, tulentekoon jne.
  • Arvioi lapsien kunto. Kokeilkaa varusteita ja harjoitelkaa suunnistusta ja ensiapua etukäteen.
  • Varustaudu pahimman sääolosuhteen mukaan.
  • Lasten varusteista ei saa tinkiä: asianmukaiset ja hyvät varusteet myös lapsille.
  • Tärkeintä ei ole päämäärä, vaan rauhallinen yhdessäolo luonnossa. Yhteiset muistot säilyvät.