Tulenteko

Nuotio sytytetään esimerkiksi ruuanlaittoa, lämmittelyä tai tunnelman luomista varten. Toisaalta kannattaa harkita tarkkaan, milloin todella tarvitsee avotulta. Ruoanlaitossa voi hyvin käyttää retkikeitintä avotulen sijaan ja lämpimillä taukovaatteilla voi korvata tulilla lämmittelyn.

Kiehinen. Kuva: Markku Pirttimaa

Lupa tulentekoon ja polttopuiden ottoon

Avotulen teko maastoon ja polttopuiden otto eivät ole jokamiehenoikeuksia. Ne on sallittu vain maanomistajan luvalla. Retkikeittimen käyttöä ei katsota avotuleksi, joten sillä voi aina valmistaa aterian. Maanomistajan lupaa ei tarvita myöskään silloin, kun käyttää merkittyjä tulentekopaikkoja.

Monilla luonnonsuojelualueilla tulenteko on kielletty tai sitä on rajoitettu alueen perustamissäädöksissä. Jos luonnonsuojelu-, erämaa- taikka muulle alueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma ja/tai on annettu järjestyssääntö, tulenteossa noudatetaan niiden kirjauksia: suuressa osassa maata tulenteko on niissä sallittu vain rakennetuilla tulentekopaikoilla, käyttäen sitä varten paikalle tuotua polttopuuta. Pohjois-Suomen laajojen luonnonsuojelu- ja erämaa-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmissa tulenteko-oikeus on kuitenkin usein määritelty vapaammin, esim. erämaa-alueilla tulenteko on pääosin sallittua käyttäen kuivia oksia, risuja ja pieniä juurakoita.

Edellä tarkoitettujen luonnonsuojelu- ja erämaa-alueiden ulkopuolella tulenteossa tulee ensisijaisesti käyttää huollettua tulentekopaikkaa, jos sellainen on alle puolen kilometrin etäisyydellä tarjolla. Jos huollettua tulentekopaikkaa ei ole tarjolla, tulenteko on Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Pohjois-Karjalassa Metsähallituksen tekemän päätöksen perusteella sallittua käyttäen kuivia oksia, risuja ja pieniä juurakoita, näiden alueiden eteläpuolella tulenteko sen sijaan edellyttää Metsähallituksen luvan.

Lisätietoja

Metsäpalovaroitus

Avotulen teko on kielletty aina sekä merkityillä tulentekopaikoilla että maanomistajan luvalla, jos alueelle on annettu metsäpalovaroitus (ilmatieteenlaitos.fi). Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja.

Kuva: Seppo Leinonen