Ajankohtaista Repovedellä

5.9.2019
Lapinsalmen uuden sillan rakentaminen on käynnissä. Työmaa-alue on aidattu ja pääsy ulkopuolisilta on kielletty. Rakennustöistä aiheutuu jonkin verran meteliä. Ketunlossi on normaalissa käytössä.

Lapinsalmen sillan rakennustyöt ovat alkaneet.

(Päivitetty 21.8.2019)

Lapinsalmelle rakennetaan parhaillaan uutta teräsrakenteista pylonisiltaa. Sillan kannen pinta tehdään puusta. Työmaa-alue on rajattu lippusiimalla ja aidoilla, ja siltatyömaalle on ulkopuolisilta pääsy kielletty. Siltarungon osat kuljetetaan Lapinsalmelle traktorilla ja mönkijällä. Siltatyömaalle rakennetaan myös väliaikainen köysirata, jota pitkin kuljetetaan materiaalia Kapiaveden puolelta toiselle. Urakoitsijan edustaja on aina varoittamassa retkeilijöitä kun tavarakuljetuksia on käynnissä maalla tai veden yläpuolella. Sillan arvioidaan valmistuvan lokakuun alkupuolella. Rakennustöistä aiheutuu jonkin verran meteliä, mikä kannattaa huomioida, kun suunnitellaan retkiä Lapinsalmen suunnalle. Urakan toteuttaa Remoti Holding Oü.

Suomen Kiipeilyliiton kunniamaininta 2018 Metsähallituksen Luontopalveluille - erityiskiitos Repovedelle

(Päivitetty 19.8.2019)

Kunniamaininta myönnettiin pitkäaikaisesta hyvästä yhteistyöstä ja positiivisesta suhtautumisesta kiipeilyyn, etenkin kansallispuistoissa.  Suomen Kiipeilyliitto on halunnut erityisesti kiittää Repoveden kansallispuiston koko henkilökuntaa, johtoa sekä yhteistyötä hoitanutta Aarno Tervosta, joka on vuosien ajan ottanut huomioon Olhavan kiipeilyn tarpeet osana kansallispuiston kehittämistä. Kunniamaininta myönnettiin Olhavalla.

Google Maps:in reittiohjauksissa virheitä pohjoisesta tie nro 15 kautta Tervajärven sisääntulolle saavuttaessa

(Päivitetty 6.8.2019)

Ajaessasi kantatietä nro 15 pohjoisesta kohti Tervajärven sisääntuloa käänny Tuohikotin kohdalta oikealle, tielle numero 369 (Tuohikotti-Jaala). Kansallispuiston opasteet alkavat heti risteyksen jälkeen. Tällä hetkellä Google Maps:in reittihaku ohjaa jossain tilanteissa, lähtöpaikasta riippuen, kääntymään kantatieltä 15 jo aiemmin väärässä kohdassa. Käytä Google Mapsissa Tervajärven sisääntulon osoitetta: Kivisilmäntie 720, Kouvola.

Katajajärven tulentekopaikan ja Kuutinkanavan välinen reittiosuus on kestävöitetty

(Päivitetty 1.8.2019)
Katajajärven tulentekopaikan ja Kuutinkanavan välinen reittiosuus on kestävöitetty murskeella. Työt ovat osa Retkelle Repovedelle -hanketta, jolla turvataan alueen käytön kestävyyttä kasvavalle käyntimäärälle. Hanke on saanut Manner-Suomen maaseudun kehittämistukea Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. Hanke on kaksivuotinen. Lue lisää hankkeesta (www.metsa.fi).  

Kivisilmäntien Hirvenpäänojan sillalla painorajoituksia

(Päivitetty 1.8.2019)

Tervajärven pysäköintialueelle johtavan Kivisilmäntien Hirvenpäänojansillalla on painorajoituksia, jotka vaikuttavat bussien ja muiden isojen autojen liikkumiseen. Silta sijaitsee noin 4,5 km päässä Tervajärven pysäköintialueelta. Sillalla on liikennemerkki 347: Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa, 13 t. Lisäksi on lisäkilpi: 3-akseliselle telille 16 t.

Painorajoituskyltti. Kuva: Maarit Partanen

Tulenteko metsäpalovaroituksen aikana

(Päivitetty 25.7.2019)

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla sekä kämppien ja kotien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Repovedellä tulen voi tehdä varauskotien sisällä kamiinassa, Valkjärven varausleirialueen leirituvan kamiinassa ja Kuutinkanavan sekä Lapinsalmen yleisessä käytössä olevissa grillikatoksissa.

Tarkista voimassa olevat varoitukset (www.ilmatieteenlaitos.fi)

Uusia laitureita Lapinsalmelle ja Kuutinkanavalle

(Päivitetty 18.7.2019)

Kansallispuistoon on asennettu uusia laitureita. Kanoottilaitureita on asennettu Lapinsalmen pelastustien päähän, Lapinsalmen tulipaikalle ja Kuutinkanalle Kuutinlahden puoleiselle tulipaikalle. Kuutinkanavalla kanoottilaiturin lisäksi on asennettu uusi laivalaituri. Vanhat laiturit poistetaan. Työt ovat osa Retkelle Repovedelle -hanketta, jolla turvataan alueen käytön kestävyyttä kasvavalle käyntimäärälle. Hanke on saanut Manner-Suomen maaseudun kehittämistukea Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. Hanke on kaksivuotinen. Lue hankkeesta. (www.metsa.fi)

 

Muutostöitä Repovesi-Mäntyharju -reitillä - kuljethan reitillä varoen!

(päivitetty 27.6.2019)

Reporeitillä (Repovesi-Mäntyharju -reitti) tehdään kunnostus- ja uusintalinjaustöitä Kymenlaakson puoleisilla reittiosuuksilla. Retkeilijöiden kannattaa käyttää edelleen vanhaa reittiä, joka on merkitty sinisillä maalimerkeillä ja paikoin nuolilla. Reporeitin uudet osuudet eivät ole vielä valmiina, eikä niitä ole viitoitettu. Kunnostustöistä johtuen vanhalla reitillä on hankalakulkuisia osuuksia. Pyörää voi joutua paikoin taluttamaan. Lisäksi työmailla liikkuu työkoneita ja metsureita. Tutustu reittiin. (www.mantyharju-repovesi.com)

Varovaisuutta huonokuntoisilla pitkoksilla

(Päivitetty 25.6.2019)

Retkeilijöiden tulee noudattaa suurta varovaisuutta liikuttaessa vanhoilla, huonokuntoisilla pitkoksilla. Suuri osa puiston 15-20 vuotta vanhoista pitkoksista on tullut tiensä päähän ja lahonnut. Huonokuntoisia pitkoksia on varsinkin Talas-Kuutinkanava-reitillä, Katajavuoren reitillä, Mustalammin rantapolulla ja Kirnuhuokossa. Myös muilla reiteillä on huonokuntoisia osuuksia. Pitkokset on tavoitteena kunnostaa parin seuraavan vuoden kuluessa. 

Ei-kompostoivien käymälöiden käyttö

(Päivitetty 25.6.2019)

Repovedellä on siirrytty pääosin ei-kompostoiviin umpisäiliökäymälöihin, joiden tyhjennysväli on pidempi ja joiden jäte käsitellään mm. maanparannusaineeksi. Jotta käymälöiden ilmanvaihto toimii ja hajuhaitat minimoidaan, on käytössä muistettava kaksi asiaa:

1) Sulje istuimen kansi poistuessasi

2) Älä laita käymälään mitään ylimääräistä, ei biojätettäkään.

Arvoisa vesillä liikkuja

(Päivitetty 18.6.2019)
Muistathan, että Repoveden kansallispuiston sisällä ja lähialueella on useita yksityisomistuksessa olevia kesämökkejä. Pidetään mahdollisuuksien mukaan vähintään 50 metrin etäisyys mökkirantoihin. Näin kaikki saavat nauttia rauhassa upeista järvimaisemista.

Yksityiset mökkirannat on merkitty karttaan punaisella. Kartta pdf-muodossa (2430 kt, julkaisut.metsa.fi)

Repovedellä olevat yksityismökit

Kouvolasta bussilla Lapinsalmen sisääntulolle

(Päivitetty 18.6.2019)

Bussi liikennöi Kouvolan Matkakeskuksesta 8.6.-29.9.2019 välisenä aikana maailmanperintökohde Verlan ja Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalon kautta. Maksut hoidetaan käteiselle (aikuiset 5 € ja lapset 2,5 €), pankkikortti ei käy. Walttikortti käy maksuvälineeksi. 

Bussissa on pyöränkuljetusmahdollisuus, ja paikkavaraukset on tehtävä etukäteen: puh. 040 546 6651. Bussiin mahtuu kerrallaan enintään 3 pyörää.

Tutustu bussiaikatauluihin (www.visitkouvola.fi).

Repoveden kaivot ovat käytössä. Vesi on kaikissa kaivoissa juomakelpoista.

(Julkaistu18.6.2019, päivitetty 6.8.2019)
Kaivojen vedenlaatu tutkittiin kesällä 2018, ja tutkimustulosten perusteella kaivojen vesi on keittämättä juomakelpoista. Määkijän, Lojukosken ja Kuutinkanavan kaivoissa esiintyy hieman väri- ja makuhaittoja. Valkjärven varausleirialueen kaivovesi täyttää myös talousveden vaatimukset, mutta haju- ja makuhaitat ovat tällä hetkellä voimakkaammat, ja ainakaan lapset eivät ole tykänneet juoda Valkjärven kaivovettä. Tarkemmat tiedot löytyvät kaivojen infotauluista.                          

Kansallispuiston itäosan varoalueella liikkumista valvotaan 

(Julkaistu 27.9.2017, päivitetty 26.6.2019)
Kansallispuiston itäosassa olevalla liikkumiskieltoalueella liikkumiseen puututaan ankarasti. Luvattomat liikkujat kiinniotetaan, ja asiasta kirjoitetaan aina sakko. Liikkumiskieltoalue on perustettu puhtaasti turvallisuussyistä, ja alueella voi olla räjähtämättömiä ammuksia. Liikkumiskieltoalueen raja on merkitty opastekarttoihin (pdf-tiedosto, julkaisut.metsa.fi) punaisella ja maastossa puihin valko-sinisin maalimerkein.

Uutisia Repovedeltä

Takaisin

Uusi merkkipäivä suomalaiseen kalenteriin: Suomen luonnon päivä

29.8.2018

Yliopiston almanakkatoimisto on julkistanut suomalaisen kalenterin uudistustyön tulokset. Uudistuksessa kalenteriin tuli yksi uusi merkkipäivä, joka on elokuun viimeisenä lauantaina vietettävä Suomen luonnon päivä. Kalenterimuutos astuu voimaan vuodesta 2020 lähtien. Lisäksi uudistuksessa saatiin yksi uusi liputuspäivä, sekä suomalaiseen nimipäiväkalenteriin tuli 35 ja suomenruotsalaiseen kalenteriin 38 uutta nimeä.

Kuva: Eeva Mäkinen

Ensimmäistä Suomen luonnon päivää vietettiin vuonna 2013

Ensimmäistä Suomen luonnon päivää vietettiin lauantaina 31.8.2013. Päivän tarkoituksena on koota suomalaiset yhteen juhlimaan ja arvostamaan hienoa luontoamme. Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio on toiminut Suomen luonnon päivän aktiivisena suojelijana siitä lähtien.

"Luonnon voi löytää uudelleen joka päivä, tai ensimmäistä kertaa milloin tahansa, missä iässä tahansa. Se on avoin kaikille kaikkina vuodenaikoina. Se on suojelemisen arvoinen kalenterivuoden kaikkina päivinä ja juhlan arvoinen elokuun viimeisenä lauantaina.", poiminta Jenni Haukion tervehdyksestä.

Päivän tapakulttuuriin kuuluu ulos lähteminen

Kuudennen Suomen luonnon päivän jälkeen on selvää, että suomalaiset arvostavat ja haluavat juhlia luontoaan. Suomen luonnon päivää vietetään lähtemällä ulos ja osallistumalla päivän tapahtumiin. Päivän juhlakulttuuriin on alusta asti kuulunut liputus ja luontoretket lähimetsässä ja kansallispuistoissa.

Suomen luonnon päivän kaltaiselle juhlalle on aina ollut olemassa sosiaalinen tarve. Juhlimme monia merkkihenkilöitä ja perhearvoja, muttemme ole nostaneet meille tärkeintä asiaa valokeilaan. Suomen luonnon päivä ansaitsee oman juhlapäivän.

Kun Suomi täytti sata, se liputti virallisesti luonnolleen ensimmäisenä maana maailmassa
Sisäministeriö antoi Suomen luonnon päivälle virallisen liputussuosituksen vuonna 2017. Samana vuonna juhlittujen Luonnon päivien järjestettyihin tapahtumiin osallistui 300 000 ihmistä. Sisäministeriö toisti liputussuosituksen vuonna 2018, jolloin Suomen luonnon päivälle julistettiin myös oma virallinen leivos: mustikkapiirakka.

Jotain poikkeuksellista on tehty - kalenterissa on uusi merkkipäivä

Suomen luonnon päivän nopea kasvu on määrätietoisen työn tulos. Se on nostanut ihmisten tietoisuuteen liiankin itsestään selvänä pidetyn luonnon arvostuksen, sekä koonnut yhteen poikkeuksellisen laajan luonnon ympärille sitoutuneen joukon. Suomen luonnon päivää, ja sen myötä uutta suomalaista tapakulttuuria on rakennettu yhdessä.

Seuraavaa Suomen luonnon päivää vietetään 31.8.2019. Päivää koordinoivana ohjausryhmänä toimivat Suomen ympäristökeskus, Suomen luonnonsuojeluliitto, Metsähallituksen Luontopalvelut, YLE Luonto, Suomen Partiolaiset, Suomen Sydänliitto, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ja Suomen Latu.

Lisätietoja


YLE Mennään metsään -polkujuoksukartta, Repovesi

Polkujuoksureittejä ei ole merkitty maastoon.

Liikut omalla vastuulla. Muista pysyä reitillä - näin vältämme maaston kulumista ja häiriötä luonnolle.

14.9.2019 Mäntyharju - Repovesireitillä polkujuoksutapahtuma  

MRM 2019 polkujuoksu-tapahtuma 14.9.2019 (www.griffineventsfinland.fi).

www.ilmatieteenlaitos.fiTarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla sekä autiotupien ja kämppien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi).

Jaa retkesi kohokohdat

Kerro meille ja muille, millaista oli retkelläsi Repoveden kansallispuistossa.

https://www.facebook.com/repovesikansallispuisto