Pienen Ritojärven luonto

Pieni Ritojärvi on helmenä Kylkisuon ja Ritosärkän välissä. Ritosärkän upean harjujakson rinteitä peittävät kuivat männikkökankaat. Osan matkaa harjun päälle kaartelee vanha tie ja osan matkaa polku. Harjujakson hienous kannattaa kokea itse!

Herkän harjuluonnon vuoksi suosittelemme pysymistä merkityllä reitillä. Kuva: Katri Suhonen

Ritosärkällä kasvaa melko tiheää varttunutta mäntyvaltaista metsää, jonka joukossa on pari vanhaa, kilpikaarnaista aihkimäntyä. Alueen metsiä on ennallistettu (www.metsa.fi) luonnontilaisemmaksi lisäämällä lahopuuta kaulaamalla.

Pienen Ritojärven ympärillä olevat metsät ovat suojaisia. Rantametsiköt ja suonlaitamat ovat teerien asuinsijoja. Järveä kiertävällä polulla vesi on koko ajan lähellä, mutta ei aina näkyvissä.