Petranpolun eteläinen lähtöpaikka on Jongunjoen varrella Teljon tulenteko- ja pysäköintipaikalla, joka sijaitsee Kuhmo - Lieksa -tien varrella noin 3 km Lieksan rajasta Kuhmon suuntaan. Teljon tulentekopaikalta kuljetaan 300 metriä tietä nro 524 Kuhmon suuntaan, mistä lähtee polku vasemmalle (luoteeseen) Petranpolulle. Tien toiselta puolelta lähtee polku kaakkoon Karhunpolulle.

Jongunjoki. Kuva: Eeva Pulkkinen

Petranpolku seurailee Jongunjokea vastavirtaan keskivaikeassa  maastossa. Noin 4,5 km kävelyn jälkeen tullaan Jongunjoen Hiidenportinkosken tulentekopaikalle. Petranpolku jatkuu koillisrantaa noin 1,5 km päähän Siltakosken kaksoislaavulle. Nimestään huolimatta Siltakoskella ei ole siltaa, vaan reitti ylittää Jongunjoen noin puoli kilometriä ylempänä.

Tällä kohdalla Petrapolun kanssa risteää vanha tienpohja, jota kannattaa käydä kurkistamassa lähemmin ainakin pienen pätkän verran. Tie on ennen ollut pääväylä Jonkerin kylän ja emopitäjä Nurmeksen välillä, ja se on muistitiedon mukaan ollut käytössä vielä 1950-luvulla. Nykyään tie on useasta kohdin kasvanut umpeen, mutta Petranpolun lähellä Metsähallitus on yhdessä Jonkerin kyläyhdistyksen kanssa avannut kosteille tieosuuksille aikoinaan rakennettua kapulatietä. Kapulahirret ovat säilyneet hyvin kosteassa suossa ja nykyään niiden päällä kasvaa noin 20 cm turvetta ja muuta suokasvillisuutta. Hirsien leveys on ollut hieman yli kaksi metriä. Tien reunoilla hirsien päällä  on kulkenut lisäksi pienemmät pitkittäiset reunapuut estämässä kärrynpyörien tipahtamista tieltä. Vanha tie on merkattu maastoon ruskeilla maalimerkinnöillä.

Kun Petranpolkua jatketaan eteenpäin, reitti tulee Jonkerinsalon luonnonsuojelualueelle ja yhtyy sen retkeilyreittiin lähellä Kangasvaaran pysäköintialuetta ja Kangasjärven laavua Jonkerinsalon kaakkoiskulmalla. Matkaa Siltakosken laavulta Kangasjärven laavulle on noin 2,5 km.

Reitin varrella on useita koskia, joita monin paikoin pääsee ihailemaan kosken rannalta tai niskalta. Kangasjärvestä laskeva Jongunjoki on melojien suosiossa. Hyvällä tuurilla retkeilijä saattaakin päästä näkemään huimia koskenlaskukohtauksia.

 • Nähtävyydet:
  • Jongunjoki ja sen kosket, mm. Raatteenkoski, Tuomikoski, Hiidenportinkoski, Siltakoski, Suolakoski.
  • Vanha kapulatie
 • Palvelut
  • Teljon tulentekopaikka
  • Hiidenportinkosken tulentekopaikka
  • Kangasjärven laavu Jonkerinsalon luonnonsuojelualueella.