Asiakaspalvelu ja opastus

 • Maasto-opasteet (su-en) reitin lähtöpaikoilla Teljossa, Jonkerinsalon Kangasvaarassa ja Jämäsvaarassa
 • Kuhmon luontokeskus Petola neuvoo, myy lupia ja esittelee Petranpolkua sekä muita eteläisen Kainuun virkistys- ja luonnonsuojelualueita.

Juomavesi

 • Pintavettä, kuten järvien, jokien ja purojen vesiä, kannattaa keittää muutaman minuutin ajan ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain ja lämpötilan mukaan. Lähdevesi sen sijaan yleensä on juomakelpoista ilman puhdistusta, vaikka sen laatua ei olisikaan tutkittu.

Kulkijoita Alanteensärkällä. Kuva: Metsähallitus/Eeva Pulkkinen

Jätehuolto

Petranpolun maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun. Maastossa voidaan kuitenkin yleensä kompostoida biojätteet ja polttaa palavat jätteet. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Polttopuuhuolto

 • Petranpolun laavuilla ja tulentekopaikoilla on määrämittaista polttopuuta. Liitereissä on kirveet puiden pilkkomista varten.
 • Avotulen teko metsäpalovaroituksen aikana on kielletty myös tulentekopaikoilla.
 • Tulenteosta merkityllä tulentekopaikalla kerrotaan tarkemmin Retkeilyn ABC:n tulenteko-ohjeissa.

Huollosta vastaavat

 • Petranpolun polttopuuhuollosta vastaa Metsähallituksen Pohjanmaan Luontopalvelut, Lentiirantie 342, 88900 Kuhmo. Lisätietoja saa Kuhmon luontokeskus Petolasta.

Käymälät

 • Jokaisen tulentekopaikan ja laavun yhteydessä on kuivakäymälät.
 • Teljon pysäköintialueella sekä Jämäsvaaran pysäköintialueilla on kuivakäymälät.

Yöpyminen

Tilapäinen leiriytyminen (1 - 3 vrk) on sallittua jokamiehenoikeuksin (www.ymparisto.fi), mutta suosittelemme leiriytymistä laavujen ja tulentekopaikkojen läheisyydessä.

Telttailu ja laavut

 • Laavut ja tulentekopaikat kuljettaessa Petranpolkua etelästä luoteeseen
  • Teljon tulentekopaikka
  • Hiidenportinkosken tulentekopaikka
  • Siltakosken kaksoislaavu Jongunjoen varrella
  • Kangasjärven laavu Jonkerinsalon Kangasvaaran pysäköintialueen lähellä
  • Hiidenportin laavu Jonkerinsalolla
  • Honkavaaran laavu
  • Kaivoslammen laavu
  • Hanhilammen tulentekopaikka (Ylimmäinen-Alannejärvi)
  • Kakslampisen laavu Jämäsvaaran alueella
  • Jämäsjärven tulentekopaikka
  • Hepolammen laavu
  • Huuhkajan tulentekopaikka

Yöpyminen lähiseudulla

Muut palvelut

 • Lähimmät kaupat, pankit, huoltoasemat sekä muut palvelut löytyvät Kuhmon (www.kuhmo.fi) kunnasta.
 • Tutustu Kuhmon ja Suomussalmen matkailupalveluihin (www.wildtaiga.fi)
 • Tarkista myös Kuhmon (www.kuhmonet.fi) matkailupalvelut.

Yhteistyötahot   

Palveluja tarjoavat yhteistyötahot Kainuun luonnonsuojelu- ja retkeilyalueilla sekä kansallispuistoissa.