Oulangan ohjeet ja säännöt

Oulangan kansallispuistossa on tulenteon ja leiriytymisen kannalta kolme vyöhykettä: kantaosa, aapaosa ja Kitkanniemen alue. Eri vyöhykkeitä koskevat säännöt ovat tarkemmin järjestyssäännössä.

Oikopolut

Retkeilyyn liittyvät säännöt

Liikkuminen

Liikkuminen on sallittua jalan, hiihtäen, soutaen ja meloen lukuun ottamatta rajoitusosia ja rajavyöhykettä.

Kulkeminen ja rajoitusosilla ja rajavyöhykkeellä:

 • Pähkänänkallion ja Koivumutkan rajoitusosilla liikkuminen on kielletty 1.4.-15.8. 
 • Juuman vuomilla liikkuminen on kiellettyä 1.4.-31.12. muualla kuin merkityillä reiteillä.
 • Korvasvaaran rajoitusosassa liikkuminen on kielletty 1.4.-31.12.
 • Liikkumista kansallispuiston rajavyöhykkeellä sijaitsevissa osissa säätelevät rajavartiolain ja rajavyöhykeasetuksen säännökset.

Leiriytyminen

Tilapäinen leiriytyminen on sallittu puiston kantaosassa ja Kitkanniemellä huollettujen ja maastoon merkittyjen tauko- ja tulentekopaikkojen välittömässä läheisyydessä sekä leiriytymiseen merkityillä ja huolletuilla alueilla.

Kitkanniemen alueella paikalliset asukkaat saavat kalastusta varten leiriytyä tilapäisesti myös muualla.

Puiston pohjoisosassa sijaitsevassa aapaosassa saa leiriytyä vapaasti.

Tulenteko

Avotulen teko on koko kansallispuiston alueella sallittu huolletuilla, sitä varten merkityillä tulentekopaikoilla käyttäen ainoastaan tarkoitukseen varattua, paikalle tuotua puuta. Retkikeittimen käyttö on sallittu koko kansallispuiston alueella.

Avotulen teko metsäpalovaroituksen aikana on kiellettyä aina sekä merkityillä tulentekopaikoilla että maanomistajan luvalla, jos alueelle on annettu metsäpalovaroitus (ilmatieteenlaitos.fi). Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja. 

Ruohikko- tai metsäpalovaroituksen aikana myöskään risukeittimien käyttö ei ole sallittua niistä aiheutuvan kipinöintivaaran vuoksi.

Puiston aapaosassa tulenteko on sallittu huollettujen tulentekopaikkojen ohella myös veden ääreen käyttäen maasta löytyviä oksia, risuja tai muuta vähäarvoista puuta.

Roskaton retkeily

Oulangan kansallispuiston alueella ja Karhunkierroksella ei ole sekajäteastioita. Vie mennessäsi se, minkä toit tullessasi.

Kansallispuiston alueella Karhunkierros-reitin varrella on 3 ekopistettä.

 • Ekopisteisiin voi lajitella kierrätettävän jätteen, kuten metallin ja lasin.
 • Pisteisiin voi jättää myös vaaralliseen jätteeseen kuuluvat paristot ja pienakut.
 • Ruoantähteet ja muut biojätteet voit jättää taukopaikan kuivakäymälään tai kompostoriin.

Pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä tulentekopaikalla tai autiotuvan tulisijassa. Muita jätteitä, kuten alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia tai muovia, ei saa polttaa nuotiossa, koska niistä voi muodostua hajoamatonta jätettä ja myrkyllisiä kaasuja.

Tutustu roskattomaan retkeilyyn ja Retkietikettiin.

Kalastus

Pilkkiminen ja onkiminen on sallittua alueen järvissä ja lammissa, Pesosjärven valuma-aluetta lukuun ottamatta. Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi. Lue lisää kalastuksesta Oulangalla.

Virtavesissä kalastukseen vaaditaan kalastonhoitomaksun (eräluvat.fi)lisäksi erillinen kalastuslupa Oulankajoki 5572 (eräluvat.fi). Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi. Kysy lisää vapaluvista Oulangan asiakaspalvelusta.

Kalastus on kielletty Pesosjärven rajoitusosalla.

Lemmikkieläimet

Lemmikkieläinten vapaana pitäminen on kiellettyä.

Metsästyksessä sekä poronhoitotöissä käytettävät koirat voivat olla irrallaan kyseisen toiminnan yhteydessä.

Marjastus ja sienestys

Marjojen ja muiden kuin puissa kasvavien sienten poimiminen on sallittua elleivät liikkumisrajoitukset sitä estä.

Pyöräily

Lumettomana aikana pyöräily on sallittu Karhunkierros-reitillä välillä Oulangan luontokeskus - Taivalköngäs.

Lumipeitteisenä aikana pyöräily on kielletty Pieni Karhunkierros -reitillä.

Muualla pyöräily on kielletty.

Ratsastus

Ratsastus on kielletty muualla kuin puiston alueella olevilla metsäautoteillä.

Koira- ja porovaljakkotoiminta

Koiravaljakolla ja porovaljakolla liikkuminen on sallittu vain sitä varten osoitetuilla reiteillä.

Dronen lennättäminen

 • Oulangan kansallispuisto kuuluu lähes kokonaan ADIZ rajavyöhykkeeseen, jonka takia myös harrastajien täytyy tehdä dronen lennättämisestä lentosuunnitelma AIS Finlandille.
 • Lentosuunnitelman laadintaohjeita löytyy AIS Finlandin verkkosivuilta (ais.fi). Lisätietoja saa myös soittamalla Oulangan luontokeskuksen asiakaspalveluun.

Muut säännöt ja ohjeet

 • Muuhun kuin jokamiehenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaista voi olla esimerkiksi tutkimustoiminta ja järjestetyt tapahtumat. Lisätietoa tarvittavista luvista: tutkimus- ja liikkumisluvat (metsa.fi) ja tapahtumien luvat ja ilmoitukset (metsa.fi).
 • Kansallispuiston reittien ja rakenteiden hyödyntämiseen yritystoiminnassa tarvitaan sopimus Metsähallituksen kanssa.
 • Paikalliset asukkaat saavat metsästää kansallispuistossa kotikuntansa alueella.
 • Oulangan kansallispuistossa muu kielletty toiminta
  • maa- tai kallioperän vahingoittaminen sekä maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen
  • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen sekä niiden pesien hävittäminen
  • selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen
  • moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä lukuun ottamatta
  • roskaaminen ja rakenteiden vahingoittaminen
  • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten tappaminen, pyydystäminen ja hätyyttäminen sekä niiden pesien hävittäminen
  • selkärangattomien eläinten pyydystäminen ja kerääminen
  • puiden, pensaiden sekä muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen 
  • maa-ainesten ottaminen, maa- ja kallioperän vahingoittaminen sekä metsän, suon tai muun alueen ojittaminen
  • rakennusten, rakennelmien tai teiden rakentaminen 
  • kiinteiden muinaisjäännösten kaivaminen, peittäminen,muuttaminen,vahingoittaminen,poistaminen ja muu niihin kajoaminen
  • muita ihmisiä häiritsevä toiminta
  • muut toimenpiteet, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eläin- tai kasvilajien säilymiseen.

Oulangan järjestyssääntö

Oulangan kansallispuiston järjestyssääntö
vahvistettu 24.5.2021.

Sesonkiajat

Pääosa Oulangan kansallispuiston noin 165 000 kävijästä vierailee puistossa kesäaikana. Huippusesonki kestää kesäkuun lopulta elokuun loppuun. Eniten kävijöitä on Pienen Karhunkierroksella, Karhunkierroksella ja Kiutakönkään alueella.

Turvallisuus

On tärkeää, että perehdyt retkikohteeseen jo ennalta ja valmistaudut retkelle huolella. Reitillä pysyttely sekä sääennusteiden seuraaminen auttaa retken onnistumisessa. Kannattaa ottaa selvää myös metsäpalovaroitustilanteesta. Rukatunturi-Oulanka 1:50 000 ulkoilukartta kannattaa hankkia retkeä varten.

 • Jos liikut Oulangalla talvella, ota huomioon, että virtaavien jokien - erityisesti Oulankajoen - jää voi olla haurasta läpi talven. Ole varovainen joen jäällä liikkuessasi.
 • Palo- ja pelastuspalvelun apu ulottuu myös vaikeakulkuisiin paikkoihin. Oulangan kansallispuiston palo- ja pelastussuunnitelma päivitetään vuosittain.
 • Tietoa melonnan turvallisuudesta ja varusteista: Turvallista melontaa (melontajasoutuliitto.fi) ja Melontaopas (melonta.wasalab.com).
 • Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112 ja tee hätätilanneilmoitus. Taustatietoa toiminnasta hätätilanteessa.
 • Ota mukaan ensiapupakkaus.
 • Katso myös Oulangan kansallispuiston Ajankohtaista-sivu.

Matkapuhelimien kuuluvuus

 • Vaikka Suomen matkaviestinverkot ovatkin kattavia, kansallispuistossa voi olla katvealueita. Tarkista matkaviestinverkon kattavuus omalta puhelinoperaattoriltasi. Lisäksi aina on paikkoja, joissa matkapuhelin ei toimi tai puheluissa on häiriöitä. Tällaisissa tilanteissa saattaa auttaa esim. hakeutuminen muuta maastoa korkeammalle, avoimelle paikalle. Kannattaa myös ottaa huomioon, että erilaisten matkapuhelimien välillä on eroja kuuluvuudessa.
 • Matkapuhelimien kuuluvuus on Oulangan kansallispuistossa varsin hyvä muutamia rotkojen ja kanjoneiden katvealueita lukuun ottamatta.
 • Kannattaa pitää puhelin lämpimänä sekä ruokaa ja juomaa mukana. Tietyt puhelinmallit eivät toimi pakkasessa, joten reittisuunnitelma aikatauluineen on hyvä ilmoittaa jollekin. Jotta matkapuhelimesta ei loppuisi virta, ota mukaan esimerkiksi varavirtalähde, vara-akku tai vanha puhelin, jossa on toimiva akku.
 • Taustatietoa toiminnasta hätätilanteessa.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -mobiilisovellus 

Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen (112.fi) kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.
112 Suomi -sovellus.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa hiihtäjä nostaa roskan ladulta.

1. Kunnioita luontoa.

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää