Ruunaan retkeilyalueen järjestyssääntö

Ulkoilulain (606/73) 17 §:n nojalla metsähallitus on 21.6.1990 antanut seuraavan Lieksan kaupungissa sijaitsevaa Ruunaan retkeilyaluetta koskevan järjestyssäännön.

  1. Retkeilyalue on perustettu ulkoilulain nojalla valtioneuvoston päätöksellä (368/1987). Se on perustettu retkeilyä, ulkoilua ja muuta virkistyskäyttöä varten. Alueella liikkumisen, oleskelun, luonnontuotteiden keräilyn sekä metsästyksen ja kalastuksen osalta noudatetaan voimassaolevia lakeja ja luonnon yleiskäyttöä. Leirintäalueella ja varaustuvissa on omat järjestyssääntönsä.

   Käyttäjiä koskevat määräykset
  2. Tulenteko on sallittu vain sitä varten osoitetuilla paikoilla. Retkikeittimen käyttö on sallittu muuallakin. Tulentekoon saa käyttää vain tarkoitukseen varattua polttopuuta. Avotulen teko on kielletty silloin kun alueelle on annettu metsäpalovaroitus.
  3. Hirsilaavuissa saa leiriytyä yhden vuorokauden kerrallaan. Neitijärven ja Haapavitjan pysäköintialueilla saa yöpyä matkailuautoissa tai -vaunuissa kaksi vuorokautta kerrallaan.
  4. Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttö on sallittua maa-alueella ainoastaan tähän tarkoitukseen osoitetuilla teillä. Metsähallituksen Lieksan hoitoalueen kirjallisella luvalla saadaan lisäksi käyttää moottorikelkkoja matkailullisiin tai muihin erityistarkoituksiin luvassa mainituilla reiteillä. Moottoriveneiden ja -kelkkojen käyttö on sallittu Lieksanjoella ja välijärvillä. Vesiskootterien käyttö on kielletty.
  5. Veneiden säilyttäminen on sallittua vain merkityillä venevalkamapaikoilla Lieksan hoitoalueen enintään vuodeksi kerrallaan antamalla luvalla.
  6. Roskaaminen ja alueen toisia käyttäjiä häiritsevä toiminta on kiellettyä.
  7. Retkeilyalueen palveluvarustukseen ja reitteihin tukeutuva yritystoiminta on sallittua vain Lieksan hoitoalueen kirjallisella luvalla. Lieksan hoitoalueen luvalla saadaan järjestää kalastus-, melonta-, yms. kilpailuja sekä luontoon tukeutuvia yleisötapahtumia, jotka eivät ole ristiriidassa alueen hoidon ja käytön kanssa.
  8. Koskireittiosa välijärvineen on metsähallituksen virkistyskalastusvesi, jossa kalastaminen on sallittu vain alueen erikoisluvalla. Lähikylien asukkailla ja heihin verrattavilla on oikeus Lieksan hoitoalueen vahvistetun kalataloussuunnitelman puitteissa ostaa lupia seisovien pyydysten käyttöön. Kalastuslain 8 §:n 1 momentin mukainen kuntalaisen ongintaoikeus ja 9 §:n 2 momentin mukainen pilkkikorttiin perustuva kalastusoikeus on retkeilyalueen vesissä voimassa.
  9. Metsästys on retkeilyalueella sallittua vain Lieksan hoitoalueen luvalla. Lupia majavanmetsästykseen saa vain poikkeustapauksissa. Aseen käyttö metsästyksessä on kielletty koskikierrospolkureitin ja Lieksanjoen välissä sekä vesialueilla lukuunottamatta muualla haavoittuneen hirven lopettamista.
  10.  Kohtien 2-5 määräykset eivät koske viranomaisia alueen hoito-, valvonta- sekä palo- ja pelastustoimissa tai metsätaloudellisissa tehtävissä.
  11.  Retkeilyalueen valvojien antamia ohjeita ja määräyksiä on noudatettava.