11. Maiseman hoito

Ennallistajan jäljet päättyvät yhteen Nuuksion kauneimmista maisemista. Itään avautuu näkymä Myllypuron laaksoon. Maisema muuttuu vuodenaikojen mukaan lehtipuiden vihertyessä keväällä ja kellastuessa syksyllä. Tällä kohteella ei ole ollut tarpeen hoitaa metsää maisemasyistä, mutta vastaavanlaisissa paikoissa voidaan yksittäisiä puita tai pensaita poistaa, jotta retkeilijöillä säilyy näkymä maisemaan.

På svenska

11. Landskapsvård

Spåren efter restaureraren mynnar ut i ett av de vackraste landskapen i Noux. I öster öppnar sig en vy mot Kvarnbäcksdalen. Landskapet förändras med årstiderna när lövträden börjar grönska om våren och gulna om hösten. I det här objektet har man inte behövt vårda skogen för landskapets skull, men på motsvarande platser kan man avlägsna enstaka träd eller buskar för att utsikten över landskapet ska bevaras för friluftsfolket.

In English

11. Landscape management

The tracks of a restorer end at one of the most beautiful views in Nuuksio. In the east, the view of the Myllypuro Brook Valley opens up. The landscape changes with the seasons, with the leafy trees turning green in the spring, and yellow in the autumn. There has been no landscape-related need to take care of this target, but in equivalent places it is possible to remove individual trees or bushes in order to preserve the view of the landscape for the benefit of visitors.