Kieverrysjärvien kierrätyspiste poistettu 

(Päivitetty 3.9.2019) 
Kieverrysjärvien retkeilyreitin alkupäästä Porojärven tulentekopaikan yhteydestä on poistettu kierrätyspiste ja alueella on siirrytty kokonaan roskattomaan retkeilyyn. Ekopisteet on tarkoitettu luonnonsuojelualueen kävijöiden retkillä syntyville jätteille. Kieverrysjärvillä tarvetta on ollut hyvin vähän. Huoltokäynnit syövät resursseja ja kuormittavat ympäristöä, ja siksi katsottiin järkevimmäksi ratkaisuksi poistaa kierrätyspiste kokonaan.

Jonkerinsalon ja Kieverrysjärvien reitit muutettu saapasreiteiksi

(Päivitetty 2.5.2019)
Kieverrysjärvien ja Jonkerinsalon reittien pitkokset oli aika syönyt ja paikoin niistä oli tullut jopa turvallisuusriski. Siksi pitkokset on poistettu molemmilta reiteiltä, mikä on syytä huomioida retkeä suunniteltaessa.

Luontohan ei mene kiinni, vaikka pitkokset poistetaankin. Sekä Jonkerinsalon että Kieverrysjärvien reiteille sillat jäivät paikoilleen. Myös tulentekopaikat ja laavut säilyivät ennallaan. Retkelle on syytä varustautua kosteutta pelkäämättömin kengin. 

Luonto toimii reiteistä piittaamatta. Kieverrysjärvillä majavat rakentelevat patojaan ja ajoittain veden pinta nousee niin, että esimerkiksi Hukkasalmen siltaa lähestyttäessä saappaan varret käyvät lyhyiksi. Myös Jonkerinsalon reitin varrella voi tulla vastaan joitakin hyvinkin kosteita kohtia.