Kevon reitti

Kevon reitti on erittäin vaativa ja paikoin vaikeakulkuinen. Korkeuserot reitillä ovat suuret, sillä se kulkee useita kertoja ylhäältä avotunturista alas Kevon kanjoniin ja nousee uudelleen tunturiin. Reitti on paikoin myös erittäin kivinen ja louhikkoinen, mikä tekee siitä vaikeakulkuisen ja etenkin sateella liukkaan. Reitti kulkee useissa paikoissa lähellä jyrkänteen reunaa, jyrkkää kalliota tai jyrkkiä portaita pitkin.

Tunturipurot ylitetään kahlaamalla. Kevon kanjonissa Fiellogahjohka-joen ja Kevojoen ylitykset on ohjattu kahlaamoihin, joissa on apuna vaijeriin kiinnitetyt käsilenkit. Korkean veden aikaan veden virtaus voi olla kahlaamoissa voimakas. Reitti on merkitty maastoon hyvin, ja maastossa kulkeva polku on erittäin selvästi näkyvissä. Kartta ja kompassi tulee silti pitää mukana. Kevon reitin kulkemiseen tulee varata 3 - 5 päivää. Reitti ei sovellu liikuntaesteisille.

Kuivin reitti

Kuivin reitti on keskivaikea reitti, joka kulkee pääsääntöisesti tunturialueella. Reitti on hyvin merkitty, mutta se on paikoin kivinen ja louhikkoinen. Matkalla on muutama vaativa nousu ja pari jokea, jotka täytyy ylittää kahlaten. Kuivin reitin kulkemiseen tulee varata 4- 7 päivää.