Kevon reitti

  • Sykähdyttävimpiä nähtävyyksiä Kevon reitin varrella ovat kanjonimainen rotkolaakso, Njakaljärvien maisema, Fiellun vesiputous, Guivitunturi, Luomusjärven harju ja Sulaoja.
  • Suohppášajan tulenteko- ja telttailualueelta noin kilometrin verran pohjoiseen avautuu huikaiseva näkymä yht´äkkiä maastoon repeävään rotkolaaksoon.
  • Fiellujoki laskee vetensä 26 metrisenä putouksena Kevon kanjoniin retkeilyreitin puolivälissä.
  • Kanjonireitin pohjoisosassa, polun tullessa kanjonin reunalle, avautuu alhaalla henkeäsalpaava Njakaljärvien maisema. Järvet ovat Kevojoen laajentumia, joiden syvyys voi olla kymmeniä metrejä. Järvet jatkuvat kanjonin pohjalla useiden kilometrien pituisena kapeiden nivojen katkomana helminauhana.
  • Muutamien kilometrien päässä Sulaojalta alkaa Luomusjärven harju, joka kulkee Luomusjärven halki. Korkeimmat kohdat kohoavat parhaimmillaan yli 20 metriä kahta puolta harjua seurailevan järven pinnan yläpuolelle.
  • Kevon reitin eteläinen lähtöpiste on Sulaojalla, jossa on pienen lammen kokoinen lähde. Lähde on saamelaisten vanha pyhä paikka.

Fiellujoki. Kuva: Pirjo Seurujärvi

Kuivin reitti