Retkeilyreitit ja polut

Kevon luonnonpuisto on jaettu rotkoalueeseen ja tunturialueeseen, ja näitä osia koskevat erilaiset liikkumissäännöt:

 • Rotkoalueella voi kulkea kävellen 15.6. - 15.10. vain merkityillä poluilla ja hiihtää 16.10. - 31.3. kaikkialla. Rotkoalueella liikkuminen on kokonaan kielletty 1.4. - 14.6.
 • Tunturialueella voi kulkea kävellen 1.5. - 15.10. vain merkityillä poluilla ja hiihtää 16.10. - 30.4. kaikkialla.

Paikallisilla asukkailla on poronhoitoa ja muita luontaiselinkeinoja harjoittaessaan retkeilijää huomattavasti laajemmat oikeudet Kevon luonnonpuistossa toimiessaan.

Reittien lähtöpisteet

Kevon reitin voi kulkea joko Sulaojalta Kenesjärvelle tai toisinpäin. Kuivin reitti alkaa Sulaojalta ja se erkanee Kevon reitiltä Ruktajärven kohdalla.

Kevon reitti

Maisemallisesti erittäin kaunis 63 km pitkä reitti kulkee läpi Kevon luonnonpuiston vuoroin tunturikoivikossa, avotunturissa ja mäntymetsässä sekä Kevon kanjonin laaksossa. Kanjonimainen, yli 40 km pitkä ja paikoin 80 metriä syvä rotkolaakso muodostaa Kevon luonnonpuiston ydinalueen, jolla retkeilyreittikin pääosin kulkee. Reitti on erittäin vaativa, sillä se laskeutuu useita kertoja alas kanjonin pohjalle noustakseen jälleen ylös tunturipaljakalle. Kevojoki ylitetään kahlaamalla muutaman kerran. 

Reitti on merkitty oranssin värisin maalimerkein puihin ja puupaaluihin. Reitin voi kulkea joko Sulaojalta Kenesjärvelle tai toisinpäin. Sulaojalta lähdettäessä reitti on helpompi. Huomioithan, että liikkuminen on sallittua rotkoalueen reitillä 15.6. - 15.10. välisellä ajalla. 

Polku kulkee välillä kanjonin pohjalla, välillä ylhäällä ylängöllä ja ylittää kanjonissa virtaavan Kevojoen kolmesti. Matkalla näyttäytyvät luonnonpuiston komeimmat nähtävyydet, mm. Fiellun putous sekä Kevon seinä, paikka jossa rotkolaakso repeää ja avautuu näkymään retkipolun varrella. Kuivin reitti kulkee osaksi Kevon reittiä pitkin.

 • Palvelut: Reitin varrella on opasteita, tulentekopaikkoja, telttailualueita, portaita, pitkospuita ja kahluuvaijereita. Ruktajärvellä on autiotupa. Suohppášájalla ja Gamajotnsuohppasajalla on kodat päiväkäyttöön. Fiellun putouksella ja Njaggaljärvillä on sääsuojana turvekammi. Ne on tarkoitettu vain päiväkäyttöön, ei yöpymiseen.

Kuivin reitti

Kevon luonnonpuistossa kulkee myös Kuivin reitti, joka erkanee Kevon reitistä Ruktajärvellä ja yhtyy reittiin uudelleen Fiellun putouksen koillispuolella. Kuivin reitti voidaan kulkea rengasreittinä Sulaojalta tai se voidaan yhdistää Kevon reittiin. Reitin pituus on Sulaojalta rengasreittinä 86,5 km.

Reitti on merkitty avotunturissa oranssipäisillä puutolpilla ja puihin oransseilla maalimerkeillä. 

 • Kuivin reitti, 86,5 km. Kuivin reitti kulkee tunturialueella. Se haarautuu Kevon reitistä Ruktajärven kohdalla kohti Njávgoaivin ja Kuivin autiotupia. Reitti kulkee osaksi Paistunturin erämaassa. Takaisin Kevojoelle reitti palaa Fiellun putouksen pohjoispuolella, josta se jatkaa takaisin Ruktajärvelle.
  • Palvelut: Reitin varrella on opasteita, tulentekopaikkoja, telttailualueita, portaita, pitkospuita ja kahluuvaijereita. Autiotupia on Ruktajávri, Njávgoaivilla ja Kuivilla. Akujoen latvassa reitin varrella on turvekammi. 
  • Etäisyydet Sulaojalta takaisin Sulaojalle:
   • Sulaoja - Ruktajávri12 km
   • Ruktajávri- Njávgoaivi6 km
   • Njávgoaivi- Akukammi 7,5 km
   • Akukammi - Kuivi 10 km
   • Kuivi - Fiellu 13 km
   • Fiellu - Suohpášája 6,5 km
   • Suohpášája - Ruktajávri11 km
   • Ruktajávri- Sulaoja 12 km
   • Matkan pituus Sulaojalta Kuivin kautta Kenesjärvelle ilman Fiellulla poikkeamista on 77 km.
  • Huomaathan, että tunturialueen reitillä saa liikkua 1.5. - 15.10 välisellä ajalla ja rotkoalueen reitillä 15.6. - 15.10. välisellä ajalla.