Yhteistyötahojen tarjoamia palveluita Kalajoen Meriluontokeskuksen läheisyydessä

Seuraavat yritykset tarjoavat palveluja Kalajoen Meriluontokeskuksen läheisyydessä. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi) toimiessaan rantojensuojeluohjelma-alueella.

Opastetut retket

Välinevuokraus

Ruokapalvelut

Majoitus- ja tilavuokrapalvelut

Muut palvelut