Raate - Pirttivaara, 56 km

4.6.2019
Huomio Itärajan reitistä kiinnostuneet vaeltajat! Itärajan kesäretkeilyreitti Suomussalmen ja Kuhmon itärajalla on heikossa kunnossa eikä retkeilyn turvallisuutta voida kaikilta osin taata. Reittiä ei tulla enää ylläpitämään nykyisessä muodossaan. Reitillä on korjattu siltoja ja pitkoksia sekä siirretty reitin linjausta helpommin kuljettaviin kohtiin, mutta 160 km matkalta löytyy aina yllätyksiäkin. Reitti on parhaiten kuljettavissa välillä Hossa - Martinselkosen Eräkeskus.

Raate - Puras, 18 km

Raatteesta lähtiessä reitti seuraa kilometrin verran tietä ja erkanee kohti pohjoista. Kesäretkeilyreitti ylittää talviretkeilyreitin, ja reitit kulkevat jonkin matkaa samaa pohjaa myöten. Raatteentieltä erkanevan metsäautotien kohdatessaan kesä- ja talviretkeilyreitit eroavat ja kesäretkeilyreitti lähtee kohti pohjoista tiepohjan mukaisesti. Viisriihisessä reitit taas yhyttävät toisensa ja jatkavat kohti pohjoista. Limpurinlammen eteläpuolella on tulentekopaikka, vajaa 10 km Raatteesta.

Tulentekopaikan jälkeen kesä- ja talviretkeilyreitit erkanevat toisistaan. Kesäretkeilyreitti kulkee metsäosion halki ja saapuu Hietajärven eteläosaan, Hietakoskelle. Reitti jatkuu kohti pohjoista Hietajärveä myötäillen ja tulee Hietajärven laavulle, noin 15 km Raatteesta. Laavulta polku kiertää Syvänperänsärkän kautta Hietajärven pohjoispuolelle ja tulee Puraksen kylään vievälle tielle. Tieltä on matkaa Purakseen vajaa kilometri.

Puras - Matalavaara, 18 km

Puraksesta lähdettäessä kesäretkeilyreitti kulkee tietä pitkin kohti pohjoista ja jatkuu tiestä erkanevaa metsäautotietä seuraillen koilliseen. Vajaan neljän kilometrin rupeaman jälkeen kesäretkeilyreitti yhtyy talviretkeilyreittiin. Reitit kulkevat pohjoiseen, ja parin kilometrin päässä on Hoikan tulentekopaikka, noin 6,5 km Puraksesta.

Reitit jatkuvat pohjoiseen kohti Kivijärveä, jonka eteläpäässä kesäretkeilyreitti haarautuu Kivijärven länsipuolelle. Kivijärven pohjoispuolella on lyhyen pistopolun päässä tulentekopaikka, noin 14 km Puraksesta. Reitti jatkuu koilliseen, kunnes kohtaa metsäautotien ja seuraa sitä Matalavaaran tielle saakka.

Matalavaara - Lapinlampi, 7 km

Matalavaarasta reitti seuraa tietä länteen ja lähtee Rasinlammen kohdalta kohti pohjoista. Matalajärven länsipuolella on tulentekopaikka, reilu 1 km Matalavaarasta. Reitti jatkuu kohti pohjoista, kulkee Julmanjärven pohjoispuolta ja yhtyy metsäautotiehen, jota pitkin päästään Lapinlammelle. Lapinlammen eteläpuolelta on vanha polku-ura Toravaaran tielle, joka yhtyy tiehen nro 843.

Lapinlampi - Pirttivaara, 13 km

Reitti jatkuu Lapinlammelta metsäautotietä seuraillen ja yhtyy talviretkeilyreittiin. Reitti jatkuu koilliseen, rajavyöhykkeen takarajaa myötäillen ja saapuu Särkkälammen eteläosaan. Kesä- ja talviretkeilyreitit erkanevat jälleen toisistaan kesäretkeilyreitin kiertäessä Särkkälammen itäpuolelta. Särkkälammen jälkeen tulee autiotupa Särkänmaja, noin 6 km Lapinlammelta. Reitti jatkuu kohti koillista, yhtyy talviretkeilyreittiin sekä metsäautotiehen, jota osin seuraillen tulee Karttimonjoelle. Karttimonjoesta lähtee pistopolku laavulle, noin 11 km Lapinlammelta. HUOM! Karttimojoen laavu poistuu käytöstä eikä sitä enää huolleta eli laavulla ei välttämättä ole polttopuita. Joen jälkeen reitti seuraa osin moottorikelkkauraa ja tulee lopulta Pirttivaaran tielle.