Pirttivaara - Hossa, 57 km

14.7.2021
Ruohikko- tai metsäpalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla sekä tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.
4.6.2019
Huomio Itärajan reitistä kiinnostuneet vaeltajat! Itärajan kesäretkeilyreitti Suomussalmen ja Kuhmon itärajalla on heikossa kunnossa eikä retkeilyn turvallisuutta voida kaikilta osin taata. Reittiä ei tulla enää ylläpitämään nykyisessä muodossaan. Reitillä on korjattu siltoja ja pitkoksia sekä siirretty reitin linjausta helpommin kuljettaviin kohtiin, mutta 160 km matkalta löytyy aina yllätyksiäkin. Reitti on parhaiten kuljettavissa välillä Hossa - Martinselkosen Eräkeskus.

Pirttivaara - Lehtovaara, 16 km

Pirttivaarasta reitti jatkuu kohti pohjoista Porrasahoon, 2 km, jonka pysäköintipaikalla on infotaulu. Reitti tulee Martinselkosen luonnonsuojelualueelle. Hoikkajärven länsipuolella on Hoikanpään tulentekopaikka, noin 4 km Pirttivaarasta, ja pohjoisempana Teerilampien rannalla on Teerilammen autiotupa, noin 6 km Pirttivaarasta.

Autiotuvan pohjoispuolelta reitiltä erkanee Lintulammen autiotuvalle johtava 5,5 kilometrin mittainen yhdyspolku. Itse kesäretkeilyreitti jatkuu pohjoiseen ja kaartaa luoteeseen yli soisevan Löytövaaran ja tulee Juoksutuksenahon tulentekopaikalle, noin 11 kilometriä Pirttivaarasta. Tulentekopaikan jälkeen reitti jatkuu kohti länttä ja saapuu Taivaljoelle, jossa on tulentekopaikka, noin 14 km Pirttivaarasta. Taivaljoen jälkeen reitti tulee metsäautotielle, jota seuraten se nousee Lehtovaaran tielle. Reitti kulkee Lehtovaaran tietä parin kilometrin verran länteen.

Lehtovaara - Kovavaara, 17 km

Lehtovaaran tieltä reitti lähtee kohti pohjoista, ylittää kelkkauran ja talviretkeilyreitin kahdesti ja talviretkeilyreittiä seuraten tulee Hämeahon autiotuvalle (n. 6,5 km Lehtovaaran tieltä). Hämeahosta reitti jatku kohti pohjoista. Reitti erkanee talviretkeilyreitistä, reitit yhtyvät myöhemmin ja erkanevat jälleen Varpalammen eteläpuolella. Kesäretkeilyreitti kiertää Tulijärven itäpuolelta, jossa on tulentekopaikka, n. 12 km Lehtovaarasta. Tulijärven pohjoispuolelta lähtee reilun kilometrin mittainen pistopolku Tulijärven länsipuolella sijaitsevalle Tulijärven autiotuvalle (n. 14 km Lehtovaarasta). Kesäretkeilyreitti kulkee Tulijärvestä pohjoiseen ja tulee Kovavaaraan johtavalle tielle. Reitti kulkee Housuvaaran suojelualueen läpi.

Kovavaara - Hossa, 24 km

Kovavaarasta reitti seuraa Kovavaaran tietä itään, kunnes erkanee kohti koillista. Reitti tulee Vieremänsuon soidensuojelualueelle. Palosen lammen pohjoispuolella kesä- ja talviretkeilyreitit kohtaavat toisensa, ja erkanevat Sulunlammen pohjoispuolella kesäretkeilyreitin kiertäessä Peuralammen länsipuolitse. Louhilammen itäpuolella kesäretkeilyreitistä erkanee noin 1,5 kilometrin mittainen pistopolku Syvälammen laavulle (noin 8,5 km Kovavaarasta).

Kesäretkeilyreitti jatkuu kohti pohjoista ja kaartelee kohti Vieremänjärveä, jonka eteläpuolella on tulentekopaikka, noin 12 km Kovavaarasta. Reitti kiertää Vieremänjärveä, käy Vieremänvaaralla ja kaartaa Vieremänjoelle. Reitti jatkuu kohti luodetta ja tulee Hossan tielle. Reitti myötäilee tietä 2 km ja tulee Hossan kylältä yhdyspolkua (4 km) myöten Hossan kansallispuistoon.