Iso-Syötteen historia

3.3.2021
Koronaviruksen takia luonnossakin on syytä pitää turvavälit ja noudattaa erityistä käsihygieniaa mm. tuvilla, tulentekopaikoilla ja huussikäyntien jälkeen. Metsähallituksen linjauksia ja ohjeita päivitetään, kun yleiset koronaohjeet tarkentuvat. Ks. tilanne sivultamme www.luontoon.fi/koronavirusohjeet.

Kaskiviljelyn aika

Pudasjärven ja Taivalkosken alueelle 1500-luvun loppupuolella tulleet savolaiset toivat mukanaan kaskiviljelyn taidon. Retkeilyalueella Romelehdon kaskimaa on ollut käytössä 1700- ja 1800-luvuilla.

Porotalous

Syötteen alueelle saapuneet uudisasukkaat omaksuivat poronhoidon taidot metsäsaamelaisilta 1700- luvulla. Poronlihasta alkoi muodostua yhä tärkeämpi kauppatavara poron muiden käyttömuotojen jäädessä taka-alalle. 1800-luvun lopulla alettiin perustaa poropaliskuntia eli poronhoitoyhtymiä, jotka ovat edelleen käytössä.

Maankäytön historia

Arkistojen alkuperäislähteiden ja seutukunnan vanhojen asukkaiden haastattelujen ja paikallishistoriateosten pohjalta on tehty julkaisu Maankäytön historia Syötteen alueella (luonnonsuojelujulkaisuja sarja A 133, metsa.fi). Se kertoo alueen asutuksen synnystä, eränkäynnistä, kaskiviljelyn ja niittykulttuurin sekä metsätalouden ajoista poronhoitoa ja tervanpolttoaikoja unohtamatta. Julkaisua on myynnissä mm. Syötteen luontokeskuksessa.