Iso-Syötteen historia

14.7.2021
Ruohikko- tai metsäpalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla sekä tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Kaskiviljelyn aika

Pudasjärven ja Taivalkosken alueelle 1500-luvun loppupuolella tulleet savolaiset toivat mukanaan kaskiviljelyn taidon. Retkeilyalueella Romelehdon kaskimaa on ollut käytössä 1700- ja 1800-luvuilla.

Porotalous

Syötteen alueelle saapuneet uudisasukkaat omaksuivat poronhoidon taidot metsäsaamelaisilta 1700- luvulla. Poronlihasta alkoi muodostua yhä tärkeämpi kauppatavara poron muiden käyttömuotojen jäädessä taka-alalle. 1800-luvun lopulla alettiin perustaa poropaliskuntia eli poronhoitoyhtymiä, jotka ovat edelleen käytössä.

Maankäytön historia

Arkistojen alkuperäislähteiden ja seutukunnan vanhojen asukkaiden haastattelujen ja paikallishistoriateosten pohjalta on tehty julkaisu Maankäytön historia Syötteen alueella (luonnonsuojelujulkaisuja sarja A 133, metsa.fi). Se kertoo alueen asutuksen synnystä, eränkäynnistä, kaskiviljelyn ja niittykulttuurin sekä metsätalouden ajoista poronhoitoa ja tervanpolttoaikoja unohtamatta. Julkaisua on myynnissä mm. Syötteen luontokeskuksessa.