Soiperoharju ja kirkasvetiset järvet

Soiperoisen luonnonkauniit harju- ja järvimaisemat ovat ainutlaatuisia.

Mannerjäätikön sulamisvesien noin 10 000 vuotta sitten synnyttämä terävälakinen Soiperoharju on geologisesti ja maisemallisesti tärkeä harjualue. Metsähallitus rauhoitti Soiperoharjun aarnialueeksi jo vuonna 1955 ja harjun puusto on säilynyt luonnontilaisena. Harjua reunustaa pohjoispuolella Rääpysjärvi ja Saarilampi sekä eteläpuolella Soiperoisenjärvi.

Lampi Soiperoisella. Kuva: Harri Hiltunen.

Historialliset nähtävyydet

Esihistoriallisen ajan asumismerkkiä edustaa peuranpyyntikuoppa Soiperoisenharjulla. Saarilammen pohjoispuolella sijaitsee kolme hiilimiilun pohjaa ja miilunpolttajan mökin rauniot. Soiperoisenkankaan tervahauta on 1800-luvun alkupuolen tervanpolton ajoilta.