Asiakaspalvelu ja opastus

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Kaupat, kioskit ja ravintolat

 • Sevettijärvellä on ravintola-kahvila Kirakkajärvellä, Näätämössä on ruokakauppa.
 • Lähialueen matkailuyrittäjillä (www.inarilapland.fi) on tilausruokailupalveluja.

Tulentekopaikat ja laavut

 • Kallokosken, Opukaskönkään, Kontinpaistaman  ja Saunakosken laavut
 • Opukasjärven tulentekopaikka.

Avotulen teko metsäpalovaroituksen aikana on kielletty myös tulentekopaikoilla.

Sillat

 • Sillat sijatsevat Sevettijärvi-Pulmanki-reitillä Opukasjärven länsipuolella sekä Näätämöjokivartta myöten olevalla polulla Kuosnijoella.

Juomavesi

Alueen vedet ovat yleensä juomakelpoisia. Virtaava vesi on parempaa kuin seisova. Kesähelteillä juomavesi suositellaan keitettäväksi.

Jätehuolto

 • Autiotupien yhteydessä on kierrätyspisteet.
 • Tulipaikoilla on jäteastiat.
 • Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois.
 • Retkeilijän toivotaan noudattavan roskattoman retkeilyn periaatetta: vaelluksella syntynyt hajoamaton jäte tuodaan pois maastosta ja se lajitellaan.

Käymälät

Jokaisen tulipaikan, laavun ja autiotuvan yhteydessä on kuivakäymälä.

Yöpyminen

Telttailu ja laavut

Retkeilijä voi telttailla vapaasti alueella jokamiehenoikeudella (www.ymparisto.fi). Retkeilijää kehotetaan yöpymään tulipaikkojen ja autiotupien läheisyydessä tai vanhoilla telttapaikoilla maaston kulumisen vähentämiseksi. Teltta tai muu majoite kuuluu ehdottomasti olla retkeilyvarustuksessa, vaikka suunnitelmana olisi yöpyä autiotuvissa.

 • Kallokosken, Opukaskönkään, Kontinpaistaman ja Saunakosken laavut.

Autiotuvat

Sevettijärven-Näätämön alueella on neljä autiotupaa. Sollumusjärven autiotupaa lukuun ottamatta tuvat sijaitsevat Sevetti-Nuorgam -reitin varrella, Sevettijärven tien pohjoispuolella.

 • Sollumusjärvi sijaitsee Sollumusjärven koillispuolella.
 • Iisakkijärvi sijaitsee Iisakkijärven lounaisrannalla.
 • Rousajärvi sijaitsee Rousajärven kaakkoisosasta laskevan puron itärannalla, 100 m järvestä.
 • Huikkimajoki sijaitsee Huikkimajoesta noin 500 m pohjoiseen pienen lammen rannalla noin 100 m vaellusreitistä.

Vuokrakämpät

Alueella on Metsähallituksella neljä vuokratupaa.

 • Kuosnijoki sijaitsee Alavaaran alla Näätämöjoen etelärannalla.
 • Saunakoski sijaitsee Näätämöjoen etelärannalla Saunakosken yläpuolella.
 • Kontinpaistama sijaitsee Kontinpaistamalammen rannalla Näätämöjoen eteläpuolella; joelle on matkaa 500 m.
 • Silisjoki sijaitsee Opukasjärven länsipäässä Silisjoen niskalla.

Matkailuautot ja -vaunut

Matkailuautot ja -vaunut voi pysäköidä tiehallinnon pysäköintipaikoille.

Yöpyminen lähiseudulla

Lähialueen yrittäjät tarjoavat majoituspalveluita (www.inarilapland.fi). Lisää lähiseudun yöpymismahdollisuuksista voi kysellä Inarin kunnan matkailu-infosta (www.inari.fi).

Liikuntaesteisten palvelut

Alueella ei ole palveluja liikuntaesteisille. Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidassa voi liikkua pyörätuolilla. Rakennuksessa on esteetön WC ja ulkomuseoalueella voi liikkua kesäaikaan avustajan kanssa.

Muut palvelut lähiseudulla

 • Ivalossa (www.inari.fi), n. 155 km:n päässä Sevettijärveltä, on kattavasti palveluita.
 • Sevettijärvellä on baari, terveystalo, sekä taksi- ja lentopalveluyrittäjiä.
 • Näätämössä, n. 30 km Sevettijärveltä, on ruokakauppa, polttoaineenjakelupiste, majoitusta ja taksiyrittäjä.
 • Lähin apteekin palvelupiste eli lääkekaappi on Näätämön kylällä.

www.ilmatieteenlaitos.fiTarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla sekä autiotupien ja kämppien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi).

Katso säätilannetta

Kelikameran kuvaa
paikasta Näätämö, Inari
(www.liikennetilanne.
liikennevirasto.fi)