Juomavesi

 • Alueen lampien, purojen ja jokien vedet ovat yleensä juomakelpoisia, mutta vesistöjä ei ole tutkittu. Niin ollen juomaveden keittäminen on suositeltavaa.
 • Sompiojärvellä on talousvesikaivo, jonka vedenlaatua seurataan.
 • Juomavesiohjeita löydät Retkeilyn ABC:stä.

Puro polun varrella. Kuva: Kimmo Kuure

Jätehuolto

 • Ruijanpolulla jätehuolto on omatoimista. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois.
 • Sompiojärvellä on jätepiste. Kiilopäällä ja Laanilassa on kuntien ylläpitämät jätteiden lajittelupisteet.
 • Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Polttopuuhuolto

 • Ruijanpolun varrella tulenteko on sallittu vain huolletuilla tulentekopaikoilla. Liiteristä löytyy aina saha ja kirves.
 • Tulentekopaikat ovat Sompiojärven rannalla, Terävä-Nattasen juurella ja Kaptukaislammilla. Sivakkaojalla sekä Kopsusjärven tien varressa Ruijanpolulta noin 500 m länteen on laavut, joissa voi tulistella.

Huollosta vastaavat

Käymälät

 • Sompiojärvellä on kuivakäymälä
 • Kaptukaislammen laavulla on kuivakäymälä. 
 • Kopsusjärventien laavulla on kuivakäymälä
 • Sivakkaojan laavulla on kuivakäymälä

Kaptukaislammen kota, telttailualue. Kuva: Pirjo Rautiainen

Yöpyminen

Telttailu ja laavut

Leiriytyminen ja telttailu Ruijanpolulla on sallittua ainoastaan siihen varatuilla paikoilla:

 • Sompiojärvellä on telttailumahdollisuus, laavu ja kota. Sompiojärvellä saa yöpyä yhtäjaksoisesti korkeintaan kolmen vuorokauden ajan.
 • Kaptukaislammilla on laavu ja telttailumahdollisuus.
 • Kopsusjärventien varressa on laavu ja telttailumahdollisuus.
 • Sivakkaojalla on laavu ja telttailumahdollisuus.

Yöpyminen, varusteet ja muut palvelut lähiseudulla

www.ilmatieteenlaitos.fiTarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla sekä autiotupien ja kämppien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi).