Matkusta kohteeseen vähillä päästöillä

Toimi näinPolttoaineista syntyy hiilidioksidipäästöjä, jotka vahvistavat kasvihuoneilmiötä. Kuva: Martti Sirola

  • Suosi paikallisia retkikohteita, joihin pääset saasteettomasti omalla lihasvoimalla: polkupyörällä, kanootilla, soutuveneellä, hiihtäen tai kävellen. Mitä lähempänä kohde sijaitsee, sen pienempiä ovat haitalliset päästöt, vaikka menisitkin moottoriajoneuvolla.
  • Jos matkustat kauempana sijaitseviin kohteisiin, valitse sellainen kulkuväline, joka kuluttaa mahdollisimman vähän polttoainetta henkeä kohden. Tällaisia ovat juna ja linja-auto. Kun valitset julkisen liikennevälineen, voit samalla vaikuttaa siihen, että linja-auto- tai junakyytejä on jatkossakin tarjolla myös harvaan asutulla maaseudulla. Myös henkilöauton kimppakyyti on parempi vaihtoehto kuin yksin ajaminen tai lentokoneella matkustaminen.
  • Jos muutat ajotapaasi taloudellisemmaksi, voit polttoaineen lisäksi säästää myös ympäristöä. Kannattaa myös käyttää sellaista autoa, jonka polttoaineenkulutus on pieni. Kylmänä vuodenaikana kannattaa käyttää auton lohkolämmitintä silloin, kun lämpötila laskee alle viiden lämpöasteen.
  • Jos valitset kauempana sijaitsevan retkeilykohteen, on ympäristön kannalta parempi, että käyt sellaisissa kohteissa harvemmin, mutta voit viipyä vastaavasti kerralla kauemmin.
  • Voit myös vähentää hiilidioksidipäästöjä käyttämällä biopolttoaineita tai valitsemalla sähköauton, hybridiauton tai myöhemmin vetyauton.

Miksi?

Retkeilyn suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat yleensä kohteeseen matkustamisesta. Kun matkustamiseen käytetään fossiilisia polttoaineita, syntyy hiilidioksidia, joka vahvistaa maailmanlaajuista ilmastonmuutosta. Yhdestä litrasta bensiiniä syntyy palaessa 2,35 kg hiilidioksidia ja litrasta dieseliä 2,66 kg hiilidioksidia.

Matkustaessa syntyy lisäksi mm. typen oksideja, jotka voivat rehevöittää maaperää ja vesistöjä. Vesissä rehevöityminen ilmenee planktonlevien kiihtyneestä kasvusta johtuvana veden samenemisena sekä vesikasvillisuuden lisääntymisenä ja ranta-alueiden rihmalevien liiallisena kasvuna. Vesistön rehevöityminen voi myös johtaa leväkukintojen eli runsaiden leväesiintymien yleistymiseen, talviseen happikatoon ja kalastomuutoksiin. Vaikka autojen myrkylliset hiilivety-, hiilimonoksidi- ja metaanipäästöt ovatkin vähentyneet katalysaattorien ansiosta, aiheuttavat ne ja etenkin hiukkaspäästöt terveydellisiä haittoja erityisesti taajamissa.

Retkikohteita, joihin pääseen julkisella liikenteellä, voi hakea Hae retkikohdetta -sivulta.

Lentomatkan ilmastopäästöjen kompensointi

Luontomatkailu on hyvä tapa edistää luonnonsuojelua, koska matkailun tuomat taloushyödyt kannustavat säilyttämään matkailua palvelevien kohteiden luontoarvot. Matkustamisesta luontokohteelle syntyy kuitenkin hiilidioksidipäästöjä, ja lentomatkustamisesta eniten.

Lentojen vaihtaminen muihin liikennevälineisiin on henkilökohtaisen hiilijalanjäljen pienentämisen tehokkaimpia keinoja. Jos kuitenkin päätät matkustaa lentäen, tai muuta vaihtoehtoa ei ole, voit tutustua päästöjen kompensoinnin eri vaihtoehtoihin.

Lentomatkasi ilmastopäästöjen arviointi sekä kompensaation maksu käy helposti esimerkiksi www.myclimate.org -sivustolta. Sieltä voit myös valita kohteen, jonka hyväksi maksamasi kompensaatiosumma maksetaan.

Lue lisää

Ekologinen matkustaminen

Liikenteen päästöt

Ilmastomuutos