Asiakaspalvelu ja opastus

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Olvassuon luonnonsuojelualueella

​Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Olvassuon luonnonsuojelualueella. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (www.metsa.fi) toimiessaan luonnonpuistossa.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Tulentekopaikat

 • Kirkaslammella on laavu tulentekopaikkoineen.
 • Sammakkosuolla on laavu tulentekopaikkoineen.
  SAMMAKKOSUON LAAVU PALANUT 31.3.2019

Avotulen teko metsäpalovaroituksen aikana on kielletty.

Tulenteosta merkityllä tulentekopaikalla kerrotaan tarkemmin Retkeilyn ABC:n tulenteko-ohjeissa.

Sammakkosuon laavu. Kuva: Jorma Luhta.

Juomavesi

 • Kirkaslammen ja Sammakkosuon laavujen yhteydessä ei ole juomavesipistettä, joten tarvittava vesi on kuljetettava mukana.
 • Pintavettä, kuten järvien, jokien ja purojen vesiä, kannattaa keittää muutaman minuutin ajan ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain ja lämpötilan mukaan.

Jätehuolto

 • Olvassuon alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

 • Sekä Kirkaslammen että Sammakkosuon laavujen yhteydessä on kompostoivat kuivakäymälät.

Yöpyminen

 • Olvassuon alueella yön yli kestävä leiriytyminen on sallittua Kirkaslammen ja Sammakkosuon laavuilla, Saunakankaan autiotuvassa sekä teltassa jokamiehenoikeudella.
 • Olvassuon luonnonpuiston alueella yöpyminen on kielletty.

Liikuntaesteisten palvelut

 • Alueella ei ole palveluja liikuntaesteisille.

Muut palvelut lähiseudulla

 • Sammakkosuon luontokohdekokonaisuuden lähimmät kauppa- ja ravintolapalvelut löytyvät Pudasjärven (www.pudasjarvi.fi) keskustasta, n. 20 km:n etäisyydeltä reitin lähtöpisteestä.
 • Lähimmät kauppa- ja kuntakeskustason palvelut ovat Puolangalla (www.puolanka.fi) ja Utajärvellä (www.utajarvi.fi). Kumpaiseenkin on Kirkaslammelta n. 70 km matka.

www.ilmatieteenlaitos.fiTarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla sekä autiotupien ja kämppien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi).