Juomavesi

 • Vesi on yleensä juomakelpoista Nuorttijoessa sekä muissa pienemmissä puroissa ja sivujoissa, jotka virtaavat. Luonnonvesien käyttö on kuitenkin jokaisen omalla vastuulla. Lämpimällä ajanjaksolla vesi suositellaan aina keitettäväksi ennen käyttöä.

Jätehuolto

 • Alueen tuvilla on sekajäteastiat sekä kompostit paitsi Saihon autiotuvalla on vain komposti. Tulentekopaikoilla ei ole jäteastioita.
 • Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Retkeilijöitä kehotetaan tuomaan muut jätteet pois maastosta. Kunnan ylläpitämä ekopiste on Tulppiossa.
 • Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Tulentekopaikat

 • Nuorttin retkeilyreitin ja Nuorttijoen varrella on lukuisia tulentekopaikkoja sekä laavujen, kotien ja tupien yhteydessä, mutta myös pelkkiä avotulentekopaikkoja.
 • Tulentekopaikat on merkitty ulkoilukarttoihin.

Hirvashaudanoja. Kuva: Kirsi Luonuankoski, Metsähallitus

Polttopuuhuolto

 • Tuvat ja tulentekopaikat kuuluvat polttopuuhuollon piiriin. Polttopuu kuljetetaan paikalle pääosin talviaikaan moottorikelkoilla. Kesäaikaan varastoja täydennetään tarvittaessa. Puiden pilkkomiseen tulentekopaikoilta löytyy saha, sahapukki ja kirves. Käytä polttopuuta säästeliäästi.

Huollosta vastaavat

WC:t

 • Tuvilla ja osalla tulentekopaikoista on kuivakäymälät.

Haukijärvenojan käymälä. Kuva: Ninni Raasakka

Yöpyminen

Telttailu ja laavut

Reitille kannattaa ottaa teltta mukaan. Reitti kuuluu Urho Kekkosen kansallispuiston retkeily- ja luontomatkailuvyöhykkeeseen, jossa leiriytyminen on sallittua ainoastaan tupien ja taukopaikkojen läheisyydessä. 

Laavut ja kodat Nuorttijoen eteläpuolella etelästä pohjoiseen

 • Haukijärvenojan laavu sijaitsee Nuorttijoen rannassa, Haukinivan pysäköintialueen läheisyydessä, josta matkaa joenylityspaikalle ja kahluuvaijerille on noin 300 metriä.
 • Silpakurunsuun kota sijaitsee Nuorttijoen rannassa noin 1,4 km reitiltä syrjässä.
 • Voittinkönkään kota sijaitsee aivan Nuorttijoen rannassa, jonne reitiltä on matkaa noin 300 metriä.
 • Saukkosuvannonvaaran laavu sijaitsee Nuorttin retkeilyreitiltä noin 100 metriä kaakkoon.

Laavut ja kodat Nuorttijoen pohjoispuolella etelästä pohjoiseen

 • Liemussuvannon laavu on retkeilyreitin varrella Nuorttijoen länsipuolella.
 • Kurtsinniskan laavu sijaitsee Nuorttin retkeilyreitin varrella, Liemussuvannon laavulta noin 3 km pohjoiseen.
 • Ylempi Hirvashauta -laavu sijaitsee Nuorttijoen rannalla, Hirvashaudanojan suun kohdalla.
 • Kolsankoskenojan laavu sijaitsee Nuorttin retkeilyreitin varrella, Kolsankoskenojan rannalla. Huomioi, että Kolsankosken riippusilta on huonokuntoinen, joten retkeilijät vain yksi kerrallaan ylitse.

Kärekeojan autio- ja varaustupa. Kuva: Kirsti Luonuankoski, Metsähallitus

Autio- ja varaustuvat

Nuorttin retkeilyreitin varrella voi yöpyä autio- ja varaustuvilla. Reitin varrella sijaitsevat seuraavat tuvat:

Nuorttijoen eteläpuolella etelästä pohjoiseen

Nuorttijoen pohjoispuolella etelästä pohjoiseen

www.ilmatieteenlaitos.fiTarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla sekä autiotupien ja kämppien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi).