Asiakaspalvelu ja opastus

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta  

Kahvilat, ravintolat ja kaupat

 • Nellimin kylällä on kahvila-ravintola. Muut lähimmät kahvilat, ravintolat ja kaupat ovat Ivalossa.

Tulentekopaikat

Juomavesi

 • Alueen järvien, purojen ja jokien vedet ovat yleensä juomakelpoisia, mutta vesistöjen vedenlaatua ei ole tutkittu.
 • Inarijärven vettä Nellimin kylän välittömässä läheisyydessä on syytä välttää käyttämästä juomavedeksi, mutta virtaavien vesien vettä voi juoda sellaisenaan.
 • Lue retkeilyn juomavesivinkit Retkeilyn ABC:sta.

Jätehuolto

Käymälät

 • Uittorännin tulentekopaikan yhteydessä on kuivakäymälä.

Yöpyminen

Telttailu

 • Taajamien ulkopuolella voi telttailla vapaasti jokamiehenoikeuden nojalla.

Autio- ja varaustuvat

 • Alueella ei ole autio- tai varaustupia.

Vuokrakämpät ja -tuvat

 • Alueella ei ole vuokrakämppiä tai -tupia.

Yöpyminen lähiseudulla

 • Majoituspalveluita löytyy Nellimistä, Ivalosta, Inarista ja Saariselältä. Lähialueen yrittäjät tarjoavat majoituspalveluita (www.inarilapland.fi).
 • Lisää lähiseudun yöpymismahdollisuuksista voi kysellä Inarin kunnan matkailu-infosta (www.inari.fi).

Varusteiden vuokraus

Liikuntaesteisten palvelut

 • Alueella ei ole palveluja liikuntaesteisille.

Veneilijöiden erityispalvelut

Väylät

 • Inarijärvellä on väylämerkinnät, joita on hyvä noudattaa järven karikkoisuuden vuoksi.
 • Väylien yleinen kulkusyvyys on 1,8 metriä. Joissakin kapeikoissa ja rantojen läheisyydessä kulkusyvyys on yksi metri. Yleensä järvialueen tuvat ovat helposti lähestyttäviä, mutta tuville ei ole merkittyjä virallisia väyliä.
 • Inarijärven veneilykarttaan (nro 480) on merkitty veneliikenneväylät ja syvyyskäyrät. 

Polttoaineen jakelu

 • Lähimmät polttoaineen myyntipisteet ovat Ivalossa.

Muut palvelut lähiseudulla

 • Ivalossa sijaitsevat lähimmät kaupat, terveyskeskus ja apteekki.

www.ilmatieteenlaitos.fiTarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla sekä autiotupien ja kämppien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi).

Katso säätilannetta

Kelikameran kuvaa Saariselältä, Inarista. (www.liikennetilanne.liikennevi-rasto.fi)

Yhteistyötahojen palvelut Nellimin alueella