Medvastön-Stormossenin ohjeet ja säännöt

Ohjeita Medvastön-Stormossenin luonnonsuojelualueilla liikkumiseen

Kuva: Päivi LeikasMedvastölla-Stormossenilla on
sallittua

 • liikkuminen kävellen, hiihtäen, luistellen, uiden, soutaen tai meloen rajoitusosaa lukuun ottamatta
 • marjojen ja ruokasienten poimiminen
 • onkiminen ja pilkkiminen. Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi. (kalastastusrajoistus.fi)               

rajoitettua

 • Laitumilla liikkuminen laidunkauden aikana on kielletty lukuun ottamatta Dåvitsin ja Medvastdundetin laidunta.
 • Muuhun kuin jokamiehenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaisia lupia ovat mm. tutkimusluvat ja suurten tapahtumien luvat.
  • Metsähallitus on laatinut erillisen ohjeen ja lomakkeen (www.metsa.fi) näiden lupien hakua varten.

kiellettyä

 • avotulen teko  
 • moottoriajoneuvolla ajo, pyöräily ja ratsastus teiden ulkopuolella
 • roskaaminen ja rakenteiden vahingoittaminen
 • laiduntavien eläinten häiritseminen

Luonnonsuojelualueilla on lisäksi kielletty:

 • lemmikkieläinten vapaana pitäminen
 • muiden kuin hyötysienten sekä puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen
 • maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen
 • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen
 • selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen

Ennakkovarustautuminen

Sesonkiajat ja turvallinen retkeily

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet.

Retkikohteissa lemmikkieläimet pidettävä kytkettynä. Kuva: Seppo Leinonen.

Luonnonsuojelualueilla lemmikit on pidettävä kytkettyinä.