Luiron soiden palvelut  

Asiakaspalvelu ja opastus

 • Luiron soita lähin Metsähallituksen asiakaspalvelupiste on Pyhä-Luoston luontokeskus Naava.

 • Sokanaavan luontopolun lähtöpisteessä ja polun varrella on suomeksi opastustauluja, jotka kertovat alueen suoluonnosta.

  Sokanaavan Lintutornilla. Kuva: Juha Paso

 

 

 

 

 

 

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

 • Lähimmät kaupat ja muut palvelut sijaitsevat Pelkosenniemellä (www.pelkosenniemi.fi).
 • Luiron soilla ei ole rakennettuja tulentekopaikkoja. Metsähallitus sallii tulenteon alueella oksia, risuja ja juurakoita käyttäen ilman erillistä lupaa.
 • Tulenteko metsäpalovaroituksen tai ruohikkopalovaaran aikana on kielletty¨.  Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi).
 • Lue tulenteosta Retkeilijän ABC:sta.  

Juomavesi

 • Luiron soiden alueella ei ole juomavedenottopaikkoja, joiden veden laatua tarkkailtaisiin, joten juomavettä kannattaa ottaa mukaan.
 • Pintavettä, kuten järvien, jokien ja purojen vesiä, kannattaa keittää muutaman minuutin ajan ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain ja lämpötilan mukaan.
 • Lue retkeilyn juomavesivinkit Retkeilyn ABC:sta.

Jätehuolto

 • Alueella ei ole jätteiden keräysastioita eikä tulentekopaikkoja, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.  

WC:t

 • Sokanaavan luontopolun varrella on esteetön kuivakäymälä.

Yöpyminen

Telttailu

 • Luiron soiden alueella voi yöpyä teltassa jokamiehenoikeudella (www.ymparisto.fi). Alue on pääosin suota, joten telttailuun soveltuvat parhaiten soiden reunametsät ja metsäsaarekkeet.

Yöpyminen lähiseudulla

 • Lähiseudun yöpymismahdollisuuksista löytyy tietoa Pelkosenniemen (www.pelkosenniemi.fi) ja Savukosken (korvatunturi.fi) matkailusivuilta.

Liikuntaesteisten palvelut

 • Sokanaavan luontopolku soveltuu liikuntaesteisille. Myös lintutorniin liikuntaesteiset pääsevät avustajan kanssa. Luontopolun varrella lintutornin lähellä on esteetön kuivakäymälä.

Muut palvelut lähiseudulla

 • Alueen muista palveluista löytyy tietoa Pelkosenniemen (www.pelkosenniemi.fi) ja Savukosken (korvatunturi.fi) matkailusivuilta.

www.ilmatieteenlaitos.fiTarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla sekä autiotupien ja kämppien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi).