Liesjärvellä Soukonkorven pitkokset ovat vaaralliset

(Päivitetty 4.9.2019)

Soukonkorven rengasreitin varrella (koillisosa) sijaitsevat pitkokset ovat paikoin vaaralliset ja kyseinen reitin osa suljetaan toistaiseksi pois käytöstä. Edestakaisin kuljettava reitinosuus Kyynäränharjun polulta Savilahteen on käytössä edelleen. 

 

Liesjärven kaivovedet on tutkittu

(Päivitetty 2.7.2019)
Kortenemen pihapiirin rengaskaivo on hyvää talousvettä, mutta pihapiirissä olevan vinttikaivon vettä ei ole tutkittu. Pirttilahden kaivon vesi tulee keittää tai käyttää desinfiointitabletteja. 

 

Toinen ennallistamispoltto Liesjärvellä

(Päivitetty 17.6.2019)
Torstaina 13.6. sääolosuhteet olivat suotuisat suunnitellun toisen ennallistamispolton toteuttamiseksi. Tällöin poltetettiin pienempi noin 2,5 hehtaarin alue. Jo aikaisemmin toukokuussa toteutettu ensimmäinen poltto sekä tämä toinen poltto toteutettiin Liesjärven kansallispuiston pohjoisosassa Kaksvetisen ja Hangaslammen välissä.

Liesjärven ennallistamispoltto. Kuva: Ari Lahtinen / Metsähallitus.Poltto onnistui hyvin ja alueella tehdään nyt tarkastuskäyntejä niin kauan, kunnes vesisateet kastelevat metsämaata riittävästi. Retkeilijöiden on kuitenkin hyvä huomioida, että poltetulla alueella on vaarallista kulkea, koska siellä saattaa vielä yksittäisiä, palossa heikentyneitä, keloja kaatua tuulenpuuskissa.

Liesjärven kaivovedet eivät täytä laatuvaatimuksia

(Päivitetty 17.6.2019)
Viimeisimmät talousvesitutkimukset keväältä 2018 osoittavat, että vesi sekä Kyynäränharjun pohjoisosassa Harjun kaivossa että Korteniemen perinnetilan uudessa kaivossa (pihapiirin itäreunalla) eivät täytä talousveden vaatimuksia. Korteniemen vinttikaivo (tuvan edustalla) on pois käytöstä. Liesjärven kansallispuistossa retkeilijöiden tulee tuoda omat juomavedet mukanaan tai hakea vesiä Hämeen luontokeskukselta, Eräkeskukselta tai Letkun puodista.

Kaivojen puhdistamisesta ja tämän vuoden kaivovesien tutkimustuloksista tiedotamme heti kun ne valmistuvat.

Liesjärvellä ennallistetaan metsää polttamalla

(Päivitetty 20.5.2019, 23.5.2019) 
Liesjärven kansallispuistossa poltetaan metsää tiistaina 21.5.2019. Kyseessä on luonnonhoidollinen metsän poltto, jonka tarkoituksena on jäljitellä luonnonkuloa. Polton tavoitteena on tuottaa alueelle palanutta ja hiiltynyttä puuainesta, joka on välttämätöntä lahopuusta ja palaneesta puuaineksesta riippuvaiselle lajistolle.

Poltettava alue on kaksiosainen ja poltto suoritetaan kahtena eri päivänä. Tiistaina 21.5. poltetaan suurempi 8,5 hehtaarin kokoinen alue. Toinen pienempi noin 2,5 hehtaarin alue poltetaan seuraavana sopivana ajankohtana. Poltettavat alueet sijaitsevat Liesjärven kansallispuiston pohjoisosassa Kaksvetisen ja Hangaslammen välissä. 

Poltosta tiedotetaan kansallispuiston alueella myös maastokyltein. Ennallistamispoltto on osa EU:n osittain rahoittamaa PaahdeLIFE-hanketta.

Terveisiä Korteniemestä: ajo-ohjeet

(Päivitetty 7.2.2019)
Aina ei kannata luottaa navigaattoriin! Tervetuloa Liesjärven kansallispuiston Korteniemen perinnetilalle Kansallispuistontietä pitkin. Navigaattorit neuvovat reitin Hennontieltä, joka on todella huonokuntoinen yksityistie. 2-tieltä on opasteet Kansallispuistontielle.

 

www.ilmatieteenlaitos.fiTarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla sekä autiotupien ja kämppien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi).