Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Änäkäisen virkistysmetsässä. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita toimiessaan alueella.